Innvandring

Jevnt tilsig av sovemedisiner

Hvorfor ser det ut til å være nærmest en umulig oppgave for politikere å gjøre den jobben de faktisk er valgt til å gjøre?

Når en blind leder en døv, faller begge i grøften. Slik synes vårt land å bli ledet.

Jobben til våre politikere er å sørge for at landets befolkning har det best mulig.

Da kan en bare lure på når politikere fikk fullmakt til å eksperimentere med landets fremtid på en måte som er irreversibel – både økonomisk og sosialt.

I dag er det 407.518 ikke-vestlige innvandrere i Norge. Arbeidsledigheten blant dem er tre ganger så høy som i resten av befolkningen.

I 2016 hadde 49 prosent av sosialhjelpsmottakerne innvandrerbakgrunn. Rundt 67.000 personer.

I fjor regnskapsførte NAV utgifter på 506 milliarder kroner.

Fra begynnelsen av 1990 til 2010 brukte våre folkevalgte politikere over 100 milliarder kroner på forskjellige integreringstiltak. Ifølge integreringsminister Jan Tore Sanner (H) bruker Norge nå rundt 17 milliarder hvert år på integrering.

Fortell oss så at det er vel anvendte penger?

Langsiktige analyser viser at befolkningen vokser, lever lengre og det kommer flere innvandrere som koster samfunnet milliarder på milliarder hvert år. Kanskje verst er de sosiale omkostningene – uten definert prislapp – som kriminelle gjenger i gatene, voldtekt og drap, bilbranner og steinkasting, fremmedgjøring og utrygghet i lokalsamfunnene og -miljø.

Men det bare fortsetter, dere. Den ikke-vestlige nettoinnvandringen var på 20.555 personer i 2017 – den nest høyeste noensinne, som igjen utløser en netto fremtidig kostnadsforpliktelse på gjennomsnittlig 4,3 millioner per person. Totalt over 88 milliarder kroner bare for de som kom i 2017.

Eliten på tinget har ingen planer om å stoppe «flodbølgen». Politikerne fortsetter bare å fremheve seg selv og sitt parti, tilsynelatende svært så uenige. Men stort sett hele statsbudsjettet ligger fast, så den offentlige støyen handler bare om noen få kroner. For ingen vil ta tak i de virkelige problemene, det har en for høy personlig kostnad. Politikerne har relativt trygge jobber og god lønn. Det går ikke utover dem når de fortsetter å ta inn NAV-klienter fra Midtøsten og Afrika.

Vi har nådd et bristepunkt. Nå må snart politikerne våkne opp. Men det er vanskelig å våkne opp når journalistene sørger for et jevnt tilsig av sovemedisiner.