Innvandring

Ingenting bra med å være fattig

Fattigdomsdebatten i Norge fortsatt på sviktende grunnlag, denne gangen "personifisert" via Venstres Abid Raja.

Abid Raja sier «Det er ingenting som er bra med å være fattig» (Aftenposten 27. august).

Han har rett. Er du virkelig fattig, er det ingenting som er bra med det. Å sulte uten tak over hodet kan aldri bli bra.

Raja sier han selv er vokst opp, som fattig, i en subsidiert kommunalbolig. Han var kanskje heldig som fikk den muligheten?

Poenget til Raja er at barnefattigdom er et stort problem i Norge.

For noe sludder! Det er ingen reelle fattige i Norge. Landet med et av verdens best utbygde velferdssystemer har faktisk utradert fattigdom.

For det er betydelig forskjell på fattigdom og lavinntekt. Men politisk selger kanskje ikke budskapet like godt?

NAV forvalter over 40 prosent av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

Det blir bare flåsete når Raja sier at hans familie var «så fattige» når han måtte dele rom med fire søsken. Hvor mange har ikke opplevd å måtte dele rom med søsken? Kanskje nordmenn, sammen med velferdsøkning, har valgt å få færre barn – så de slapp å dele rom med søsken? I Norge heter det familieplanlegging.

Raja hevder at det er mange barn som sliter i oppoverbakke, som har «alle odds mot seg» til å  kunne lykkes i Norge.

Hvilke «alle odds»?

I Norge hvor du har «gratis» grunnskole, videregående og subsidierte ordninger for etterutdanning med gunstige studielån. Alle gis samme muligheter. I tillegg følger «gratis» helsetjenester, billige barnehager og kommunalboliger. «Gratis» fordi det er skattefinansiert.

Så hvordan kan det oppfattes som en dårlig start på livet –  «mot alle odds»?  Når de fleste med innvandrerbakgrunn har kommet til dekket bord.

Ifølge integreringsminister Jan Tore Sanner bruker vi allerede rundt 17 milliarder kroner hvert eneste år bare på integreringstiltak. Det handler ikke minst om å hjelpe lavinntektsgrupper og gi dem (enda bedre) muligheter til å lykkes i livet.

Veldig urettferdig? Ja, noen vil synes det. Men kanskje ikke først og fremst mottakerne.

Fattigdomsdebatten er tøvete. Og hva er det neste Abid Raja vil – sende enda mer bistandspenger til foreldrenes hjemland Pakistan? Som «takk» for at de bidrar til «fattigdomsbekjempelsen» i Norge?

Kanskje en debatt – og en betydelig innsats mot den svarte økonomien – hadde vært mer interessant.