Innvandring

Har de sovna i Dagbladet?

Visste du at flyktninger tilbakebetaler utgiftene bare på fem år? Visste du at flyktninger fyller gap og viktige jobber i næringslivet? Visste du at flyktninger utgjør enorme ressurser for det norske samfunnet? At de bidrar til mer innovasjon og lønnsomhet? Ikke det? Da leser du ikke Dagbladet - og godt er kanskje det.

«En studie som så på effekten av migrasjon, viste at flyktninger tilbakebetaler utgiftene det koster ved å ta dem imot tilsvarende det dobbelte i løpet av bare fem år. Flyktninger som jobber vil skape flere arbeidsplasser, øke etterspørselen etter varer og tjenester og bidra til å fylle gap og viktige jobber i næringslivet.» (…)

«Flyktninger utgjør enorme ressurser og muligheter for det norske samfunnet. Det er dokumentert at mangfoldig arbeidsliv bidrar til mer innovasjon og bedre lønnsomhet. En studie viste at mangfold i form av etnisitet fører til opptil 35 prosent høyere verdiskapning i en bedrift.» (…)

«Forskning viser at innvandrere blir systematisk diskriminert på arbeidsmarkedet.»

Kronikken er skrevet av Anders Sørlien, titulert som frivillig på asylmottak, og den er rett og slett bare merkelig. Ifølge «mine tall» er den ikke-vestlige innvandringen ikke i nærheten av å være verken sosialt eller økonomisk lønnsomt.

Alt av tilgjengelig seriøs statistikk, forskning og senest Brochmann2-rapporten viser at høy innvandring sammen med høye velferdsordninger ikke er mulig.

Men Sørlien vet kanskje bedre enn de fleste?

Det stemmer for øvrig, som Sørlien skriver, at generelt har innvandrere i Norge fra Afrika og Asia en sysselsetting på henholdsvis 48,6 og 56,1 prosent (og her drar østasiater opp), men hvor mange av disse som ikke er avhengig av diverse trygder og stønader sier disse tallene ingenting om.

I tillegg er tallene langt mer nedslående blant innvandrere fra Midtøsten og Nord-Afrika. Noe Kjetil Rolness bekrefter i VG (torsdag 30.august) via tall fra Fremskrittspartiet.

Siden 2012 har Norge hatt en nettoinnvandring på over 61.000 personer fra Afghanistan, Eritrea, Somalia og Syria. Innvandrernes sysselsettingsprosent er henholdsvis 48, 38, 32 og 15 prosent og ser vi på tallene på de som jobber heltid, reduseres prosentene til 31, 20, 19 og 9. For eksempel blant somaliere er 36 prosent av mennene og 22 prosent av kvinnene i inntektsgivende arbeid, men langt færre i (nesten) fulltidsarbeid.

Ifølge integreringsminister Jan Tore Sanner bruker vi allerede over 17 milliarder på integreringstiltak hvert eneste år. I 2011 ble det for øvrig kjent at det i løpet av 20 år var blitt brukt 100 milliarder kroner på forskjellige integreringstiltak.

Rundt 67.000 personer med innvandrerbakgrunn mottar sosialhjelp. Innvandrere mottok 44,5 prosent av sosialhjelpen i 2017 – opp 9 prosentpoeng fra 2013. Sosialhjelpsmottakere i 2017 økte for femte år på rad til nesten 132.700 personer (SSB). Sosialhjelpsutbetalingene for 2017 var på totalt 6,6 milliarder kroner, herav 2,94 milliarder til innvandrere på sosiale stønader.

I Danmark viser statistikken at det danske trygdesystemet er belastet av personer med flyktning- og innvandrerbakgrunn. Ifølge beregninger fra den borgerlige tankesmien Cepos har personer med ikke-vestlig bakgrunn en gjennomsnittlig negativ effekt på de offentlige finanser på elleve milliarder kroner.

Det er ikke bedre i Sverige.

Det er nesten ikke til å tro hvordan Dagbladet fortsetter å videreføre fake news om innvandringen. Jeg skjønner ærlig talt ikke avisen vil seg selv så vondt.

(Forsidebildet er faksimile fra Finansavisens tidligere beregninger av kostnader ved ulike innvandrergrupper)