Islam

Biskop: -La alle kirker bli til moskeer

Kirkens kvinner og menn i Europa kneler for islam. En tidligere biskop går så langt som til å mene at alle våre kirker bør omgjøres til moskeer hvis det kan "redde ulykkelige og fattige" innvandrere.

Igjen viser kirken sin politiske aksjonisme fra et ytre venstreståsted. Vi kjenner det igjen fra Norge, der eksempelvis asylaktivismen har vært påfallende fra biskoper. Denne gangen er det en motstander av den italienske regjeringen, tidligere biskop Raffaele Nogaro, som leder an: både moralsk og som en troende mann, er han villig til å omgjøre alle kirker til moskeer hvis det kan redde livene til fattige og ulykkelige menn og kvinner. Menn og kvinner da i meningen innvandrere og migranter.

“Morally and as a man of faith I would be willing to turn all churches into mosques if it were useful to the cause and if it helped to save the lives of poor and unhappy men and women, because Christ did not come to earth to build churches but to help men regardless of race, religion, or nationality,” said the former bishop of Caserta, Raffaele Nogaro, earlier this month.

Den samme mannen sier at Jesus»ikke kom til jorden for å bygge kirker, men for å hjelpe mennesker, uansett rase, religion eller nasjonalitet».

Vest-Europas kirkelige ledere marsjerer stort sett helt i takt mot sin egen religion, og for islam. I en antatt godhetens navn. I Norge har vi sett hvordan Den norske kirke bevisst har jobbet for å styrke islam, som å sørge for opprettelsen av Islamsk Råd i 1993, i den tro at mer islam ville bety mer kristendom tilbake i samfunnet vårt.

Kirken tok grundig feil. Det de gjorde var å skape en motorvei for et meget selvbevisst islam. En motorvei uten en eneste bomstasjon.