Kriminalitet

Saft og bullar

Hørt om GVI - «Group Violence Intervention»? Nå har svenske politimyndigheter oppdaget quick fix.

Malmö har om lag 800 politibetjenter.

Forskere ved Malmö Universitet anslår at det er behov for 4.000 nye politibetjenter for å få stoppet skytingen og kriminaliteten i gatene. Malmöpolitiet mener det er behov for 7.200 nye politibetjenter.

Smak på det: 800 versus 4.000 versus 7.200. 

Det er selvsagt urealistisk når politihøyskolen har problemer med rekrutteringen, og når rundt 2.000 politibetjenter i Sverige sluttet i jobben i 2016/17.

Og vet dere så hva det svenske «bamsepolitiet» har planer om? Jo, de ønsker å teste metoden «Group Violence Intervention» (GVI) overfor den hardbarka kriminelle æreskulturen.

Hvis bare politiet greier å få noen av de skyteglade gangsterne på rett kjøl, via lune samtaler, med gode fornuftsargumenter og samtidig appellere til menneskets iboende moralske natur (eller noe sånt) – blir voldsspiralen brutt, og kanskje på sikt forsvinner skytingen helt, uten at vi trenger noe særlig politi på gatene. Kanskje bare noen av dialogpolitiet som kan ta de yngste hjem til mamma og pappa.

«Group Violence Intervention» handler altså om å appellere til de kriminelles moral, og be dem å roe seg ned slik at det blir mindre håndgranater og skyting i gatene. En vinn-vinn situasjon for alle involverte, med andre ord.

At vi ikke har tenkt på det før! Metoden ble tross alt funnet opp i 1990-årene.

Selvsagt står sosialtjenesten i Sverige parat til å tilby hjelp og sikkert Bathman-plaster til hardbarka ungdomskriminelle som selv dypt og inderlig ønsker å slutte å skyte i gatene. Mon tro hva som blir servert underveis på sosialkontoret mellom (stort sett) kvinnelige sosionomer og patriarkalske voldsmenn fra langtvekkistan. Saft og bullar?