Innvandring

Ny studie om medisinsk alderstesting i Sverige

En ny svensk studie konkluderer med at undersøkelse med magnetkamera er en anvendelig metode for aldersbedømning, spesielt for gutter/unge menn.

Asylaktivister forsøker stadig å fremstille medisinske alderstester som en slags pseudovitenskap. Late medier gidder sjelden å sjekke opp på egenhånd, og nøyer seg med mikrofonholderi.

Men alderstester er alt annet. Man har forsket på feltet i over 16 år, og man finner stadig nye og bedre metoder. Det mest omfattende og viktigste arbeidet i Europa foregår i det tyske AGFAD (Arbeidsfellesskap for rettsmedisinsk aldersdiagnostikk), som har 130 tilsluttede forskere. De har gjennom 17 år utarbeidet internasjonale retningslinjer for medisinsk fastsettelse av alder, og avholder stadig konferanser for fagfolk fra hele verden.

I tillegg opererer man med en sikkerhetsmargin på to år, hvilket tilsier at de som vurderes til 20 år eller yngre får opphold som såkalt enslig, mindreårig asylsøker (EMA).

En ny studie viser nå at undersøkelse med magnetkamera er anvendelig for bedømme alder på spesielt gutter. Studien er utført av Blekinge Tekniske Högskola og Karolinska Institutet på oppdrag av den svenske Socialstyrelsen.

Hensikten med studien er fordype kunnskapen om magnetkamera som metode for å bedømme benmodning, altså omdannelsen av brusk til skjelett og hvordan benmodenheten korrelerer med aldersklasser.

Det finnes ingen metoder idag som kan fastslå alder med hundre prosents sikkerhet, men jo flere metoder som brukes, jo mindre blir feilmarginen. I gruppen personer som bedømmes utfra både tenner og røntgen av kne beregnes feilmarginen til små 1-2 prosent.

Studien har hatt totalt 938 deltagere i aldersgruppen 14-21 år. 538 har fått benmodningen studert på to forskjellige måter. I hovedstudien har man undersøkt fem ulike tilvekstsoner i kneleddet, håndleddet og fotleddet med en bildeteknikk som avbilder brusk. 400 av deltagerne kun fått undersøkt kneleddet med en bildeteknikk som blant annet avbilder skjelett – en av to metoder som det svenske Rättsmedicinalverket (RMV) bruker. RMV bruker i tillegg tannrøntgen, som regnes som den sikreste metoden, men den har ikke inngått i studien.

– En kombination av övre delen av knäleden och handleden visar på en relativt hög tillförlitlighet för pojkar under 18 år. För enbart knäleden är tillförlitligheten också hög. När det gäller fotleden har vi funnit att den inte ökar tillförlitligheten i bedömningen, säger Johan Sanmartin Berglund, professor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Påliteligheten av magnetkameratestene varierer imidlertid med alder og kjønn. For jenter er påliteligheten betydelig lavere enn for gutter. Det skyldes at benmodningen skjer tidligere hos jenter. Påliteligheten er derimot høyere for kvinner enn for menn som er 18 år eller eldre. Aldersbedømning med magnetkamera blir således vanskeligere jo nærmere 18-årsgrensen man kommer, sier Berglund.

Men som med visdomstenner: Bakgrunn later ikke til å påvirke benmodning. Studien tyder ikke på at foreldrenes opprinnelse har noe å si for testens pålitelighet. Det samme gjelder sosioøkonomiske faktorer, fysisk aktivitet, pubert eller BMI.

– Det stora antalet deltagare har valts ut från befolkningsregistret via ett urval där kön, ålder och föräldrars födelseland, inom eller utom Sverige, skulle vara lika fördelat. De som velat vara med har själva fyllt i ett frågeformulär om sin hälsa, fysiska aktivitet och pubertetsmognad, säger Olle Söder, professor vid Karolinska Institutet.

Sverige har vært et av få land som ikke benyttet medisinsk alderstesting, men det benyttet til gjengjeld enslige, mindreårige asylsøkere – hovedsakelig afghanske unge menn som oppgir at de er 16-17 år – seg av til overmål. Etter den enorme tilstrømningen i 2015 snudde svenske myndigheter og gjeninnførte medisinske alderstester. Da hadde det i løpet av året ankommet hele 35 369 EMA. Det tilsvarer omtrent hele befolkningen i tettsteder eller byer som Lørenskog, Porsgrunn eller Larvik, og kostnadene ble anslått til svimlende 25 milliarder SEK.

Man oppdaget raskt det samme, omfattende aldersjukset som Norge, Danmark og Storbritannia har gjort. Til og med august 2017 hadde det svenske Rättsmedicinalverket utført 4107 medisinske aldersbedømminger av 7898 saker. Av de 4107 var 3961 menn, og i hele 3415 av sakene – 83 prosent – talte undersøkelsen for at vedkommende var 18 år eller eldre.

Nylig foretok avisen Expressen en granskning av de 9000 EMA som svenske myndigheter vurdere å gi oppholdstilstand i Sverige. Granskningen viste at hele 7000 – 78 prosent – har fått alderen sin oppjustert til over 18 år.