Kriminalitet

Det lar seg ikke sosionomiseres vekk

Sosionomer brer om seg i samfunnet og inntar stadig flere institusjoner. Mang en skrivebordsøvelse blir klekket ut av politiets sosionomer og praktisert av operativt politi. Til ingen nytte. Er det rart samfunnet feminiseres?

I november 2017 opprørte statsminister Erna Solberg (H) landets sosionomer med sitt ordvalg i Stortingets spørretime:

«Samtidig vil jeg aldri si at fordi man er fattig, eller har utfordringer, er kriminalitet akseptabelt – eller ‘sosionomisere’ det vekk, som jeg pleier å si.»

Men realisten Erna måtte vike for statsminister Erna. For selvsagt fikk de fargerike sosionomene seg en alvorlig knekk. Hele 3.000 krenkede sosionomer signerte et opprop under overskriften «Sosionomer krever svar fra Erna Solberg» (…) Vi ønsker en gjennomgang av holdninger til sosialt arbeid i regjeringen».

Selv valgte Erna Solberg å krype til korset og be om unnskyldning for utsagnet – en unnskyldning jeg oppfatter som ganske stakkarslig. For «alle andre» skjønner hva hun mente. Vi snakker «sosionomer» i overført betydning, om det noen vil hevde ligger opp mot kvasivitenskap, da i betydningen ideer og teorier som ligger tettere opp til tro og følelser enn til hva som kan vitenskapelig bevises.

Ernas «sosionomisere det vekk» er faktisk ganske treffende. Det handler om stakkarsligjøre blant annet kriminelle som er ofre for noe større enn seg selv – som vi derfor må hjelpe med penger, mer trygd, flere (fiasko) integreringstiltak, sosionomutredninger, svindyre rapporter og ikke minst trenger vi flere som sosionomerer.

Det er ikke så underlig at det oppleves som en sterk feminisering av samfunnet og stadig flere av våre institusjoner. 398.000 personer jobbet i 2015 i omsorgsyrker i Norge, hvorav kvinner utgjør nær 84 prosent av de sysselsatte.

I 1950 startet den første statlige sosialarbeiderutdanningen ved Norges kommunal- og sosialskole. Siden har det ballet på seg med antall sosialarbeidere, profesjonelle omsorgspersoner som tror de kan løse alt med teorier om menneskelig atferd, prat og dialog, utvidede menneskerettsprinsipper og deres definisjon av sosial rettferdighet.

De viktigste verktøyet til en sosionom sies å være den gode samtalen, bygge gode relasjoner, se personen i situasjonen. Det vil si hele mennesket med alle dets behov, ressurser og begrensninger. En god sosionom er svært empatisk. Hun (hen?) har evne til å se brukerens situasjon og problemene i samfunnet, som vi må løse med samtaleferdigheter og kommunikasjon. Eller dialogue, som en viss herremann er blitt kjent for, men som sliter med det selv internt for tiden.

Ifølge statistikk fra SSB var det i 2013, altså for over fem år siden, utdannet 14.817 sosionomer i Norge, bare 90 av disse var registrert som arbeidsledige. Typiske arbeidsplasser for en sosionom er i Nav, barneverntjenesten, psykisk helsevern, på somatisk sykehus, i skolen hvor de jobber som veiledere, saksbehandlere, konsulent, kurator og terapeuter. Og de utvider stadig sitt nedslagsfelt i et feminisert samfunn, som de samme sosionomer oss inn i.

Sosionom Helene Harby (Nye meninger 17.11.17): «Vi kan for eksempel opplyse om at et ekskluderende samfunn, med stor skjevfordeling, vil føre til økt kriminalitet, drop-out, vold og fattigdom. Det nytter altså ikke å behandle det som er bivirkningene av et ekskluderende samfunn. Samfunnet trenger sosionomen, og den spesialiserte fagkunnskapen vi besitter.»

Et ekskluderende samfunn med stor skjevfordeling? Hvilket samfunn snakker Harby om? Pakistan? Somalia? Brasil? Og skulle den «spesialiserte fagkunnskapen» tilsi at politiet trenger sosionomer? Ja, for det sier sosionomen! Og det tror jammen meg også byrådsleder Raymond Johansen (Ap) løser gjengkriminaliteten: «Vi kan gjerne få enda flere sosionomer for å ta vare på og fange opp ungdommen».

Og når var det egentlig sosionomene klarte å få innpass i politiet? Jo, det var vel for i overkant av ti år siden? Det var altså i tidsrommet før dette at politiet knekket A- og B-gjengene. Merk dere det.

At sosionomers arbeid hovedsakelig er forankret i altomfattende menneskerettigheter og sosial rettferdighet sier alt om hva disse innvandringsliberale venstrevridde aktivistene holder på med. Deres jobb går ut på å stakkarsliggjøre blant annet kriminelle samtidig som de er eksperter på å melke stønadsordninger for alt det er vært, fordi de tror at den gode samtalen og en rundhåndet omfordelingspolitikk vil løse gjengkriminaliteten i Oslo.

My God! Få nå fjernet dette kvinnetullet fra politiets korridorer.