Politikk

Alle har stemmerett, men ikke alle må stemme

Det er ikke et demokratisk problem at ungdom og innvandrere har lavere valgdeltakelse enn gjennomsnittet; det er helt naturlig og fullkomment riktig.

Grupper som kan minst om norsk politikk, stemmer sjeldnere enn andre, forteller Aftenposten.

Er det et problem? Nei, det er et sunnhetstegn.

Valg er faktisk et valg

Det er ikke et demokratisk problem at ungdom og innvandrere har lavere valgdeltakelse enn gjennomsnittet; det er helt naturlig og fullkomment riktig.

Bare diktaturer har hundre prosent valgoppslutning.

Vi skal ikke ha et statlig organ som oppfordrer noen særskilte grupper til å stemme – eller generelt oppfordrer innbyggerne til å stemme. Jeg ville blitt enten nervøs eller forbannet om en myndighetsperson hadde ringt meg for å minne meg på at nå er det valg, nå må du oppsøke et valglokale i tide.

Om et statlig organ gjør noe for å heve valgdeltakelsen i grupper der man vet noe om partipreferansene, så kan de beskyldes for å manipulere eller påvirke valgresultatet. Det er stygt. Det er ikke Norge verdig.

Å ikke stemme – eller å stemme blankt – er også en demokratisk rett alle har.

Politisk interesse

Om valgdeltakelsen faller så må det politiske miljøet selv skjerpe seg – sammen med mediene: De må få fram hva som står på spill, hvilke alternativer vi har, hva slags konsekvenser ulike beslutninger kan få. De må skape politisk interesse blant folk.

Da må de for eksempel ikke konstant «ta» politikere som evner å skape engasjement rundt politiske saker og beslutninger, slike som Sylvi Listhaug.

Politikere som legger lokk på debatter som engasjerer velgerne og som har betydning for dem, og heller vil at vi skal plukke plast på strendene for å redde havet (noe som har omtrent null målbar effekt; det er i Asia at det meste av plastforsøplingen finner sted), bidrar ikke til en levende politisk kultur. Listhaug derimot lærer folk at de selv kan være med å avgjøre landets framtid.

Og dersom borgerne føler at dagens partier ikke er på høyde med landets reelle utfordringer, så har de all rett til å ikke stemme i det hele tatt.

Velgere som ikke aner noe om forskjellene mellom de politiske partiene har ingenting i et valglokale å gjøre. De kan oppfordres til å sette seg inn i politikk, det er mer enn greit, det er bra. Men så må folk deretter selv avgjøre hvordan de vil bruke stemmeretten.

Det er dette som er demokrati: frie borgere i frie valg.