Innvandring

Streik i NRK – hurra!

Jaaa! … Vi elsker dette landet.

«1700 medlemmer i Norsk Journalistlag i NRK er i streik fra klokka 13.01, tirsdag etter at meklingen mellom Norsk Journalistlag og NRK/Spekter ikke førte fram. (Nettavisen)»

Håper streiken varer. NRK er en dinosaur på leirføtter etablert i 1933, som er Norges største vernede mediebedrift med omlag 3 500 «politisk korrekte» faste ansatte!

I 2016 hadde selskapet en samlet inntekt på svimlende 5,7 milliarder kroner, hvorav det aller meste kom fra tvangslisens. Fra deg og meg.

NRK-kanalen har vært verdensmestre i «fake news» siden 1980-tallet. Glansbilder om det «fargerike felleskapet» i Norge, som er blitt alt annet enn et harmonisk felleskap.

På toppen av NRK-hierarkiet troner den politisk korrekte (eks SV-mannen) Thor Gjermund Eriksen med en brutto årsinntekt pålydende rundt 3 millioner kroner i året (!). Hva tjener statsministeren?

Det er SV-sosialisten sin det. Han tjener seks ganger så mye som en gjennomsnittlig lønnsmottaker som er tvunget til å betale hans lønn via tvangslisensen. Fyttikatta for et hykleri!

Den venstrevridde statskanalen som «svømmer i penger» trenger ikke å bekymre seg for pengebingen, den etterfylles hvert år, like sikkert som at sola stiger opp over åskammen i morgen – om det ikke er mørketid.

Generelt mottar journalister statsstøtte som langt på vei overgår bøndenes subsidier i Norge (per hode regnet). Enorme direkte overføringer, momsfritak og tvangslisenser bare for at vi skal kunne «sikre bredden» i journalistikken – er vi blitt fortalt.

Hvilken bredde da?

Når det kommer til vår tids viktigste tema som innvandringspolitiske spørsmål er det ingen bredde, men ensretting som har rådet grunnen. Verstingen er NRK, nettopp fordi de skal være «folkeopplysningskanalen».

NRK er fortsatt en vernet arbeidsplass for innvandringsliberale nikkedukker. Er du innvandringspolitisk kritiker kan du bare glemme å få jobb der. Er du kritisk til masseinnvandringen fra MENA-land, så må du ikke si det høyt, i hvert fall ikke hvis du jobber i NRK. «Helt Ludvig!»

I Norge teller den ikke-vestlige befolkningen rundt 410 000 personer.

Ved flere skoler i Oslo er vold en del av hverdagen. Integreringstiltakene i milliardklassen har ikke virket. Det er fortsatt tre ganger så høy arbeidsledighet blant ikke-vestlig innvandrere. Den samlede direkte kostanden til innvandring og integrering i 2017 var 23,5 milliarder kroner.

Det er 23 000 000 000 kroner bare i 2017.

56 prosent av alle innvandrerbarn trenger særskilt norskopplæring i skolen anno 2018. Alt for mange ikke-vestlige innvandrere faller utenfor både arbeid og utdanning. Vi ser en utvikling i utenforskap og ungdomskriminalitet som burde fått NRK til å holde opp med sine «feelgood reportasjer» og underholdningsprogram i oppdragende multikulti øyemed. Hjemme-hos-reportasjer om vel integrerte smilende innvandrerfamilier med søte barn med store dådyrøyne som «elsker» Norge.

Det vi sjeldent hører noe om er klanmentaliteten, innvandreres lojalitet til familien, så til slekta og deretter til landsbyen i langt-vekk-istan. Som har skapt grobunn for parallellsamfunn som går på fellesskapet løs og som har kostet norske skattebetalere enorme summer. Penger som burde gått til hjelpetrengende gamle mennesker i Norge og til kreftrammede pasienter som ikke alltid får den beste behandlingen fordi hoveddelen av innvandringen sluker felleskapets sparegris.

Men hvorfor bry seg når du jobber i en vernet bedrift? Koste hva det koste vil så lenge det ikke rammer NRK-ansatte.

Ja, nå er jeg slem, men jeg håper at streiken i NRK varer for alltid!