Islam

Skal revolusjonere og temme islam

Som den første i islams 1 400 år lange blodige historie, skal Frankrikes president Macron lykkes med å temme islam. Skulle han klare å skape en slik revolusjon, er Nobels fredspris det minste han burde beæres med.

Ingen land i Europa er hardere rammet av det mange vil kalle steinalder-religionen islam. Terrorangrepene de siste årene vitner om det. La meg nevne ett som fikk lite oppmerkosmhet i mediene: strupeskjæringen av den 85 år gamle katolske presten Jacques Hamel i en kirke i Normandie, nærmere bestemt i Saint-Étienne-du-Rouvray ved Rouen. Strupeskåret under en messe, der han var tvunget ned på knærne foran alteret av to unge menn som fremsatte den nå etter hvert vante frasen for oss europeere: Allahu Akbar! En annen mannlig kirkegjenger på 87 år ble livstruende knivskadd etter at terroristene først hadde tvunget ham til å filme henrettelsen av presten. 87-åringen overlevde ved å spille død.

Tre nonner på over 80 år ble vitner til bestialiteten. Etter drapet prøvde de to terroristene å få nonnene til å konvertere til islam (sic). Begge  terroristene, 19 år gamle, hadde sverget troskap til IS. En av dem var født i Frankrike, og prøvde like før henrettelsen å ta seg til Syria. Han var derfor oppført på sikkerhetsmyndighetenes overvåkningsliste. Den andre terroristen, født i Algerie, var nylig blitt prøveløslatt etter terrorrelaterte forbrytelser. Også han hadde prøvd, i flere omganger, å ta seg til Syria. Han var elektronisk overvåket og hadde portforbud deler av dagen.Terroren utførte han denne dagen på «fritiden» sin, altså innen rammen av de få timene daglig uten overvåkning.

Det er denne terroren og alle de potensielle jihadistene som til stadighet prøver å drepe medborgere, som får president Macron til å lansere kongstankne sine – etter at fastemåneden ramadan er over. (Han forholder seg altså til «hellighetene» i islam. Det er ikke lov å krangle under ramadan… .)

Et fransk islam skal oppstå

Det franske samfunnet er dypt splittet langs etniske og religiøse skillelinjer. Personlig opplevde jeg dette «på det verste» da jeg tok meg inn i de tapte områdene i utkanten av Marseille, som ble til åpningskapitlet i Islam. Den 11. landeplage. Jeg opplevde meg mer utrygg der som europeiske kvinne enn noen av de 17 gangene jeg har besøkt Pakistan, inkludert denne islamske republikkens utkantområder. Jeg visste jeg kunne bli angrepet fysisk i Matrseille – kun fordi jeg var av ikke-muslimsk bakgrunn. Derfor beskyttet jeg meg med hijab – i Frankrike.

Men slik beskyttelse skal det ikke bli mer bruk for, i henhold til Macrons planer, som lanseres i slutten av juni. Planer han skal ha jobbet med i et år, sammen med intellektuelle og representanter for ulike religioner.

Og bare så det er sagt: å prøve å skape en fransk islam for å integrere muslimene i demokratiet, har vært prøvd av ulike presidenter og regjeringer siden 80-tallet. Merkelig at de ikke har lyktes? Som vi skrev i går: samholdet melom ulike grupper i Frankrike er meget skjørt, det nasjonale samholdet er svekket betydelig, og er det én gruppe som særlig utpeker seg negativt, er det muslimer.

Et hovedpoeng for Macron er at han skal omorganisere islam i Frankrike. Han har derfor vært på samtalereiser i Midtøsten og Nord-Afrika med politiske ledere der. Macron vil nemlig ha kontroll på finansieringen av moskeene. Han vil frariste Saudi-Arabia, Qatar, Egypt, Algerie og Marokko, og selvsagt Det muslimske brorskapet, innflytelse på det som forkynnes i landets over 2 300 registrerte moskeer. Macron vil opplære imamer i sekularisme og borgerrettigheter. Imamer skal videre opptrenes i teologi, religionshistorie og sosiologi. For å finansiere moskeene vurderer han en skatt på halalprodukt. Sistnevnte kan bli et stort problem, ikke minst fordi Frankrikes lov om sekularitet fra 1905 forbyr statlig finansiering og innblanding i religion.

-Fransk salafi-islam eksisterer allerede

Men salafismen kommer ikke nødvendigvis fra utsiden av Frankrike. Det er en fransk salafi-islam som opererer i moskeer og bevegelser, sier  islamekspert Bernard Godard, som rådga regjeringer i perioden 1997 – 2014. Å trene imamer på hjemmebane, vil hjelpe lite, mener Godard.

Yet levying a national training program to fight radicalization presupposes that the imams preaching hatred are in fact foreign. That’s hardly the case; currents like Salafism have gained momentum in France. “It’s illogical to say that’s due to an Islam from the Maghreb or elsewhere,” said Godard. “We need to recognize that in France, there’s a French Salafi Islam.” Some of the most dangerous imams, he added, are French, and preach in French.

Og Macron vil reformere det som er Frankrikes Islamsk Råd Norge, Conseil français du culte musulman, et råd et mindretall av franske muslimer overhodet kjenner til.

I 2011 ble det presentert en rapport i Frankrike som viste hvilken fiasko reformforsøk av islam har vært. Vi skrev:

De franske gettoene dominert av islam avsondrer seg mer og mer fra den franske nasjonalstaten. Konsekvensene er dramatiske på flere felt, viser en ny rapport på hele 2 200 sider, ledet av den internasjonalt anerkjente forskeren og islameksperten Gilles Kepel. Det advares mot en «sosial eksplosjon» i gettoer, der den franske sekulariteten avvises kategorisk, og der islam og sharia vinner frem i stadig økende grad.

Kanskje Macron skulle lese denne rapporten for å forstå hvor omfattende man må gå til verks for å temme islams nedbrytende effekt på et fritt samfunn? Og så minner vi også om de 26 tiltakene fra tidligere Niklas Sarkozy for å presse islam bak i kulissene – som heller ikke fungerte. Islam vinner frem, for man tør ikke gå hardt nok til verks.

Mer om hva som må til i en annen artikkel. Men et hint: Islam må behandles som politikk, ikke som religion – hvis islams makt skal begrenses. Det er vår erkjennelse overfor denne lovreligionen.