Innsparket

Hr. Professoren

Å være professor i kriminologi tilsier ikke at du sitter verken på sannheten eller forståelsen av et fenomen. Men selv om løgnen går foran på raske ben, kommer sannheten etter – om enn den er ganske sen.

Aftonbladet har gransket 112 dommer for gruppevoldtekt. Antall gruppevoldtekter har doblet seg på fire år. 13 av 112 gjerningsmenn er født av svenske foreldre resten er innvandrere. Altså en voldsom overrepresentasjon av gjerningsmenn fra MENA-land (Midtøsten og Afrika).

Det skyldes ikke innvandringen, men klasseforskjeller sier professor i kriminologi Jerzy Sarnecki, som er født i Polen og kom til Sverige som jødisk flyktning 1969.

Senator Bernie Sanders, som var med i demokratenes siste nominasjonsprosess, sa følgende I fjor: «I think we should look to countries like Denmark, like Sweden and Norway, and learn from what they have accomplished for their working people».

Ja, Sverige er sånn sett et forbilde når det kommer til omfordelingspolitikk mellom fattig og rik, å gi arbeiderklassens rettigheter, likevel ligger Sverige i verdenstoppen i voldtektsstatistikken!

Det slapp gjennom elitesensuren i Sverige at politiet la ut bilde av en sykkel – knyttet til en overfallsvoldtekt av et barn.

Den største skurken i dette skitne spillet er elitene, som isteden for å ta tak i problemene, fortsetter å ofre unge svensker jenter på det politisk korrekte alteret, ved å skjule sannheten.

Et ordtak sier: Løgnen går foran på raske ben, sannheten kommer etter, om den er ganske sen. Sosialdemokratenes suksess er nettopp løgnene.

Det kan virke som at jo lengre ut på venstresiden du befinner deg, jo større sannsynlighet er det for at du klarer å lire av deg floskler som sosioøkonomiske bortforklaringer, eller at rettssystemet diskriminerer innvandrere, eller påstanden om at politiet i større grad er motivert/innstilt på å utrede forbrytelser begått av innvandrere.

Vel, vi kan sikkert si følgende: Ingen innvandring fra MENA heller ingen parallellsamfunn, gruppevoldtekter og gjengkriminalitet, i hvert fall i betraktelig mindre omfang.

Om tilsløringskulturen skriver nasjonaløkonom Sanandaji følgende: «Jerzy Sarnecki och andra kriminologer har tillgång till data om exempelvis andel våldtäktsmän som har bakgrund i muslimska länder, men har valt att inte redovisa det. Det är en demokratiska skandal att regeringen och kriminologer vägrar redovisa skattefinansierad data samtidigt som de utnyttjar mörkret de skapat till att förneka invandrares överrepresentation.»

Abraham Lincoln sa det slik: «You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.»