Innvandring

Forfall

Alle sivilisasjoner har en livskraftig vekstfase etterfulgt av en stagnasjonsfase før forfallets tid. Tiden før forfallet vil preges av pasifisme, individualisme, familiesammenbrudd, barnløshet, hedonisme og dekadanse - særlig i storbyen. Det lyder mistenkelig kjent.

Oswald Spenglers (1880-1936) grunnleggende tese er at alle høykulturer i historiens løp har gått gjennom en naturlig livssyklus: tidligfase, blomstringsfase, forfallsperiode og til slutt: oppløsning.

Det skjedde med babylonerne, med faraoenes Egypt og med det gamle Roma. Turen har nå kommet til Vesten. Vi har kanskje nådd sensommeren av vår sivilisasjon?

Statene svikter sine grunnleggende plikter som å beskytte landets grenser og balansere nasjonalbudsjettene. Dermed svikter staten også sitt folk, ikke minst med hva som forlanges av å være nettopp et folk.

Kanskje verst av alt er feminiseringen av menn – eller avmaskuliniseringen – som har redusert Europas forsvarsevne dramatisk.

Vi opplever gradvis normoppløsning, eskalerende vold og lovløshet i gatene på grunn av servile menn som er bundet til hender og føtter av vesteuropeiske feminister. Feminister som ikke ser skogen for bare trær, og som slett ikke ser forskjell på trær.

Ja da, kjør på: 15 millioner friske kroner er nettopp bevilget til forebyggingsarbeid i Oslo, 16 millioner til flere fritidstilbud, 10 millioner er avsatt til fritidsklubber og 8 millioner kroner går til å trygge ungdomsskolene. Sløsingen med skattebetalernes penger fortsetter uten at det virker som om det berører idealister som Raymond Johansen. Det er deilig å bruke andres penger. Og skryte av det.

Siden 1990 har det innvandret 310.000 fra ikke-vestlige land. Innvandringen har skutt fart siden begynnelsen av 2000.

Ifølge Statiske sentralbyrås prognoser vil det i 2060 være omtrent 1,3 millioner ikke-vestlige innvandrere i Norge. I løpet av de siste ti årene har den årlige nettoinnvandringen steget fra ca. 10.000 til ca. 20.000 per år.

Har pressen informert oss om hva som foregår? Syns dere at journalistene i riksdekkende medier stiller (inngående) kritiske spørsmål til våre politikere vedrørende Norges fremtid? Tror noen journalister at det eksisterer en fremtid som går lengre enn deres egen lønningspose?

Ifølge FNs kontor for befolkningsprognoser vil Afrikas befolkning fordoble seg til 2,5 milliarder innen 2050. Den raskeste befolkningsveksten vil finne sted i verdens 49 minst utviklede land. Wow – Refugees Welcome.

Hva vil bare de direkte kostnadene for bare de 5.480 såkalte enslige mindreårige asylsøkerne som kom til Norge i 2015 bli? Det eneste vi vet er at vi snakker milliarder av kroner i året (se tabell fra Perspektivmeldingen 2017). Pytt, pytt?

Omtrent 56 prosent av alle innvandrerbarn trenger særskilt norskopplæring i skolen. Altfor mange faller utenfor både arbeid og utdanning. Hvor skal de gjøre av seg når de samme blir dagdrivere. Noen forslag?

Kanskje Spenglers grunnleggende tese er korrekt? Da går det i bratt nedoverbakke.