Innsparket

Svenske PST stopper imamer i fengslene

Det er stor mangel på imamer i svenske fengsler. Flere sjekkes ut av sikkerhetsmyndighetene. De anses som en del av en farlig radikalisering.

Flere og flere innsatte i svenske fengsler er islamske ekstremister. Mange radikaliseres etter å ha blitt buret inne. Dette er et velkjent fenomen i hele Vest-Europa. Selv om man ikke er en nidkjær troende, blir man en del av «team islam», altså man går inn i «gangster-islam». Det blir en «hyperidentitet» i mangel på evne til å knytte identitet til den nasjonalstaten man bor i, og kanskje også er født i. Identiteten får man gjennom umma – de troendes fellesskap.

Mangel på imamer

I svenske fengsler er det nå en stor overrepresentasjon av muslimer. På Kumla, Sveriges største fengsel med rundt 400 innsatte, er rundt hver tredje innsatte muslim. Ingen imam har besøkt anstalten som sjelesørger eller bønneleder siste to årene. Kriminalomsorgen i Sverige mener at flere imamer vil førwe til mindre radikalisering.

Jeg tenker vi sier at det kommer vel an på hva imamen styres av ideologisk om vi får mer eller mindre radikalisering.

Det savnes i dag imamer på 20 av 77 svenske anstalter.

Kristne rekrutterer

For om lag et år siden fikk Sveriges Kristna Råd (SKR) i oppdrag av Kriminalomsorgen å rekruttere religiøse sjelesørgere fra alle religioner, skriver SVT. 

De arbetar nu aktivt för att hitta lämpliga imamer som kan besöka alla anstalter och förhoppningsvis ska problemet vara löst om ett drygt år.

Så til rosinen i pølsen:

-På visse steder er det ekstra vanskelig å finne noen som deler det samme verdigrunnlaget som Kriminalomsorgen har, sier en konsulent for Sveriges Kristna Råd.

Sikkerhetspolitiet setter foten ned

Og nettopp dette – å dele verdigrunnlaget – er det som setter en propp for rekrutteringen. Svenske sikkerhetsmyndigheter skal nemlig forhåndsklarere imamer som skal inn ti de innsatte i fengsler.

«I visse sammenhenger kan deres (Säpo) uttalelse hindre imamer fra å begynne på anstalter.

SKR jobber derfor nå med å finne «flere kontaktpunkter» for å øke tilsiget av fengsels-imamer.

Hva sier det oss at Säpo setter foten ned for  religiøse ledere? Er det noen som kan se for seg oppstyret i hovedstrømsmediene dersom det viste seg at Säpo (eller PST for den saks skyld), stoppet prester fra å bli sjelesørgere i fengsel  – fordi prestene utgjorde en fare for ekstremisering av innsatte?

Islam er sannelig en noe «spesiell» religion. Og vår politiske ledelse smyger seg den glodvarme grøten.

Hovedillustrasjon, HRS.