mahamud.Mahad

Mahamud i et skjellsettende intervju i Dagsnytt atten, der løgnene står i kø. Dette var før utvisningen i mars 2017.