Kriminalitet

Politimann sparket for ulovlig data-snoking i andres privatliv

En ansatt i Politiets Utlendingsenhet (PU) ble i februar dømt for rundt 70 forhold som handler om snoking i andre personers journaler. Politimannen hjalp også en såkalt "asiatisk" kvinne i å få urettmessig innsyn i lukkede registre. Først nå har politimannen blitt sparket.

Politibetjenten i PU ble dømt i februar i Oslo tingrett for over 70 forhold karakterisert som ulovlig snoking uten tjenestebehov. Straffen ble satt til 15 dager for å ha snoket på «svært personlige opplysninger om flere navngitte personer i politiets registre».

I dommen heter det:

– Han har grovt brutt sin tjenesteplikt fordi han søkte på sentrale personlige opplysninger om en rekke personer og objekter.

VG omtalte dommen, men tidde om dette: Den dømte er av utenlandsk opprinnelse.

Vi kjenner identiteten til den 32 år gamle mannen med tilknytning Drammen, som har et navn tilhørende Balkan. Vi kjenner også til at det murrer internt i PU ettersom slike saker kaster mistenkelighetens slør på ansatte generelt. Det blir ikke bedre av at mediene typisk beskytter vedkommende når opphavet ikke er norsk.

Fått sparken

32-åringen fikk fortsette i PU etter dommen i februar. Dette også til tross for at han gjennom datingtjenesten Tinder møtte en asiatisk kvinne som han ga tilgang til politiregistre. Dette skjedde hjemme hos henne selv. Hun fikk også ta foto av informasjon i politiets registre til eget bruk videre.

Nå har ansettelsesrådet i politiet satt foten ned og gitt 32-åringen sparken.

Utro tjenere

Kilder på innsiden av PU har fortalt HRS om økende mistillit blant de ansatte.

-Vi norske, vi tør knapt legge inn informasjon i etterretningssystemet. Skriver man eksempelvis «Butikk, i den eller den navngitte gaten, har ansatte irakere uten opphold i Norge», ja, så alarmeres butikken/den ulovlige – av en med samme landbakgrunn i PU.

Samtidig skal mønsteret i politi-Norge generelt, og i Oslo spesielt, være at personer med utenlandsk bakgrunn ikke rapporterer inn «sine egne» i samme system.

En kurder fra Irak vil altså legge inn informasjon om for eksempel en somalier eller pakistaner, men ikke om en kurder fra Irak.

Helt andre holdninger

Internt i politiet har det lenge vært mistanke om at lojaliteten til egne familier og miljø står fremst. I tillegg kommer helt andre holdninger enn hva som gjelder i Norge på bordet: For eksempel av typen hvorfor etterforske tvangsekteskap? Kilder forteller at dette mener «mange» norskpakistanske politibetjenter ikke er en sak for politiet. Generelt pekes det blant PU-kilder på pakistanere som «verstingene».

Korrupsjonsliknende mentalitet ble avvist av PU-sjefen, Morten Hojem Ervik, tidligere i år på forespørsel fra HRS.

«Politiets utlendingsenhet (PU) kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene HRS gir i et innlegg på sine nettsider 5. mars. Det er på ingen måte grunnlag for å mistenkeliggjøre en stor gruppe medarbeidere i PU med annen bakgrunn enn norsk. For politiet er det relevant å rekruttere personer med ulik kompetanse og egenskaper, ikke minst for å reflektere det samfunnet vi skal tjene. På utlendingsfeltet er blant annet språkkunnskap og kulturell forståelse svært nyttig i møte med utlendinger og utenlandske myndigheter,»

Men flere kilder bekreftet da overfor oss – igjen – det motsatte av hva PU-sjefen uttalte.

Godt kjent at det lekker

Flere kilder fortalte til HRS at de ikke våger legge inn informasjon i etterretningssystemet Indisia. At det lekkes fra systemet har vært godt kjent i alle år, forteller en av kildene. Kilden har lang fartstid i PU.

En annen kilde istemmer:

– Dere har helt rett i det dere skrev. Ledelsen vil garantert benekte at en pakistansk ansatt kan lekke til egne «landsmenn», som eksempelvis er sporet opp av PU som illegal arbeidskraft. Men det er et faktum. Legger man inn opplysninger i systemet, havner det fort på byen, sier vedkommende til HRS.

En annen sier det slik: «Familien og Allah står over norsk lov.» Vedkommende fortsetter slik: -Det er vanskelig for mange av dem å være med på aksjoner mot sine egne landsmenn. Konsekvensene kan bli store både for storfamilien her og i opprinnelseslandet.

Voldstrusler

Tre kilder uavhengig av hverandre forteller at det «tiskes og hviskes» i korridorene – og at det har det vært gjort «gjennom mange år» – om snik-korrumpering innad. Men man ikke våger å gå til ledelsen med problemene. Man er redd for å bli stemplet som «fremmedfiendtlig», som en av kildene formulerer det.

Samtidig er vi fortalt at dersom en ansatt av ikke-vestlig bakgrunn velger å spille på lag med politiet, og ikke egen etnisk gruppe/klan, kan vedkommende risikere å bli utsatt for represalier fra nettopp «sine egne». Dette skjedde konkret i et tilfelle vi ble informert om:

Aktuelle miljø satte ut falske, alvorlige rykter om denne modige, rettskafne personen for å få vedkommende fjernet fra jobben. Den politiansatte fikk endog voldstrusler fra disse miljøene. 

– Man fryses ut av «sine egne» hvis man stiller seg lojalt på politiets side. Etterretningen vet dette, og dette tas det hensyn til. Man handler ut fra dette faktumet, forklarte en av kildene til HRS.

Vi kjenner vedkommende politibetjents identitet, som det sies «fikk ufattelige problemer». Vedkommende ble derfor flyttet internt etter dette.

Utrygt for oss borgere

At en ansatt nå er sparket – som den første i PU for datasnoking, etter vår erfaring – er forhåpentligvis et signal som vil gi en forebyggende effekt. Vi borgere er sårbare dersom vi ikke skal kunne stole på at informasjon i politiets registre ikke misbrukes mot oss. Et samfunn der vi ikke kan forvente fortrolighet og trygghet overfor statens voldsmonopol, kan utvikle seg i en retning av samfunn vi i dag ikke liker å sammenlikne oss med.