Innvandring

Oslofolk ta dere sammen, bla opp!

Årsaken til at mange havner utenfor fellesskapet, er at fellesskapet ikke har vært inkluderende nok, mener leder i Oslo Arbeiderparti Frode Jacobsen og integreringspolitisk talsperson og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Siri Gåsemyr Staalesen. Jada, alt er selvfølgelig alle andres skyld.

Arbeiderpartiet er, med bykonge Raymond Johansen i spissen, blitt skremt av de konkrete tiltakene Danmark nå iverksetter mot ghettoer og de omfattende sosiale problemene som følger derav, og som deres danske søsterparti faktisk støtter. Samtidig forsøker man av alle krefter å fremstille det hele som et resultat av, ikke av en ansvarsløs innvandringspolitikk og påfølgende kulturelle utfordringer, for dårlig fordelings- og utjevningspolitikk samt en mystisk, fremvoksende fattigdom.

Det passer jo bra akkurat nå som Ap synes det er knasekneis å profilere seg på bekjempelse av såkalt barnefattigdom!

Fellesskapet: En passende syndebukk?

Det har man således meddelt i alle kanaler over flere uker. Ap har derimot enda ikke kommet med noen tilbakemeldinger om hvordan man akter å forholde seg til – eller om de i det hele tatt er klar over – de enorme pengebeløpene de samme gruppene som topper fattigdomsstatistikken sender ut av landet.

Solidaritetspartiet Ap foretrekker i stedet å legge skylden for at «mange havner utenfor fellesskapet» på fellesskapet, som tydeligvis ikke har vært inkluderende nok.

– Mange har ikke gått i barnehage, de har slitt faglig fra tidlig i grunnskolen og mistet motivasjonen, skriver Frode Jacobsen og Siri Gåsemyr Staalesen, og fortsetter (min uth.):

Mange har stått utenfor organiserte fritidsaktiviteter, de kommer fra økonomisk fattige familier og har foreldre som står utenfor arbeidslivet. De har oftere enn andre vært utsatt for vold og overgrep.

Samtidig er behovet for fellesskap det samme.

Og når storsamfunnet svikter som fellesskap, søker de heller andre fellesskap, for eksempel i kriminelle miljøer, i rusmiljøer eller i radikale miljøer. En negativ utviklingsspiral kan begynne.

Så nå får Oslofolket jaggu ta seg sammen og bla opp!

Ap befaler, du betaler

Det har de for så vidt allerede gjort, ellers hadde ikke Arbeiderpartiet og det øvrige byrådet kunnet tilby – og finansiere – følgende skryteliste:

  • Aps egen områdepolitikk med områdeløft i flere utsatte områder av Oslo, med en rekke ulike tiltak for inkludering og deltagelse.
  • Besøksprogrammet Nye familier: Alle nye familier i Oslo får tett oppfølging og alle nye oslobarn får en god start på livet.
  • Bygging av 3000 flere barnehageplasser frem mot 2019, med særlig mange nye barnehager i områder der færrest går i barnehage og flest står utenfor fellesskapet.
  • Rekrutteringsprogram for 5000 barn som i dag ikke går i barnehage i Oslo og utvidede ordninger med gratis kjernetid barnehagen.
  • Norgesrekord i idrettsinvesteringer for barn og unge, samt styrking av fritidsklubber og andre sosiale aktiviteter for barn og unge.

Hm, gad vite hvem som betaler for og bemanner alt dette? Kan det være det samme storsamfunnet/fellesskapet Ap i samme artikkel beskylder for å svikte på alle plan, ikke minst når det gjelder inkludering?

Gjør din plikt, krev din rett vs. krev din rett, drit i plikt

Ovenstående er alle tiltak som vil bidra til å skape et sterkere fellesskap, føler Jacobsen og Staalesen.

Det skal være sikkert og visst. Fellesskapsfølelsen vil nok blomstre når den delen av fellesskapet som blar opp, og forventes å bla opp enda mer, skjelles ut for grov svikt, mens den andre delen fritas for ethvert personlig ansvar samtidig som de sender så store pengesummer ut av landet at de ikke har råd til løpende utgifter og fritidssysler til egne barn.

For gruppene med størst andel barn i lavinntektsgrupper er Somalia, Syria, Irak, Eritra, Afghanistan og Pakistan. Flere av dem sender altså milliardbeløp til hjemlandet. Bare i 2014 ble det sendt mellom tre og fire milliarder kroner ut av Norge via hawala-systemet.

I november 2017 ba HRS Valutaregisteret om innsyn i hvor mye penger som sendes til de fem landene, blant dem Somalia, Afghanistan og Pakistan, som mottar størst overføringer fra Norge. Disse tallene viser transaksjoner som er foretatt av foretak som utfører betalingsformidling, slik som for eksempel Western Union og MoneyGram, og beløpene baserer seg på hva de rapporteringspliktige innrapporterer til Valutaregisteret. Tallene omfatter ikke overføring via bank eller mer uformelle kanaler som Hawala. Det er med andre ord sannsynlig at de reelle beløpene er langt høyere.

Fordelingspolitikk det lukter svidd av

Oversikten viser at det har vært en eksplosiv økning av penger sendt til Somalia. I første halvår av 2017 ble det overført 390 millioner til Somalia. Til Afghanistan ble det sendt 110 millioner i samme periode. Til Pakistan ble det overført rundt 384 millioner bare i 2016.

Hvor kommer de tresifrede millionene og de øvrige milliardene fra hvis disse gruppene er så fattige som Ap hevder, mon tro?

Men fortvil ikke; man akter i hvert fall ikke å tråkke i danskenes fotefar. Og hvorfor skal man nå det, når man bare kan ty til det ekskluderende og svikefulle fellesskapets penger?

«Vi skal ikke komme dit danskene er kommet. Mens vi venter på at den borgerlige regjeringen skal forstå hvor viktig dette er, gjør Arbeiderpartiet valgløfter til virkelighet i Oslo.»

Visst gjør Ap det, så det er bare å ønske lykke til med fellesskapsfølelsen i hovedstaden. Med Ap og byrådets fordelingsmodell vil den nok vokse seg dyp og inderlig hvert øyeblikk nå.