Barn

Enslige, mindreårige asylsøkere i Storbritannia 2016.