Islam

Ikke forby bønnerop, sier de unge i FrP

Problemer som ikke eksisterer i dag, vil selvfølgelig ikke eksistere i morgen heller. Så hvorfor forby bønnerop fra moskeene? undrer FPU seg. Kanskje ungdomspartiet bør ta en tur til Sverige - i opplysningstidens ånd?

Sentralstyremedlem i FpU Fredrik Christensen er opprørt over eget moderparti, som forsøker å forby et «problem som ikke finnes».

Buskerud Fremskrittsparti har nemlig lagt frem et forslag om forbud mot bønnerop, hvilket skal behandles på landsmøtet i slutten av april. Det er lumpent gjort, mener Christensen, som er så snøblind at han ikke ser forskjell på en musikalsk lyd og en verbal trosbekjennelse.

Der kirkeklokker lyder sånn cirka ding-dong, lyder bønneropet slik:

Allah er størst. Allah er størst.
Jeg vitner om at det ikke finnes noen gud utenom Allah.
Jeg vitner om at Muhammed er Allahs sendebud.
Kom til bønn. Kom til bønn.
Kom til fremgang. Kom til fremgang.
Allah er størst. Allah er størst.
Det finns ingen gud utenom Allah.

Som sine meningsfeller på feltet, påberoper Christensen religionsfriheten, og glemmer beleilig at religionsfriheten også innbærer retten til ikke å ha noen religion, og at religionsfriheten ikke er ubegrenset. Den begrenses for eksempel av vernet av andre menneskers grunnleggende rettigheter eller dersom utøvelsen er til utilbørlig sjenanse for andre.

Den reelle sammenligningen

Det kan man uten videre fastslå at bønnerop er. Der man ikke kan sammenligne bønnerop og kirkeklokker, kan man nemlig sammenligne bønnerop med den kristne trosbekjennelsen – med den forskjellen at sistnevnte vil du bare få høre i kirken eller i NRK-programmer du kan slå av, mens førstnevnte vil gjalle ut til alle som oppholder seg i nærheten, hva enten de er hjemme hos seg selv eller tilfeldigvis rusler forbi:

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen, sitter ved Guds,
den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd,
en hellig, allmenn kirke, (en hellig, katolsk kirke)
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.

Det tenker jeg muslimer, hinduer, ikke-religiøse og whatnot har skikkelig lyst til å høre gjalle regelmessig ut fra nabolagets kirketårn, eller hva?

La oss spise og drikke, for i morgen skal vi dø?

Christensens hovedinnvending er imidlertid at FrP vil løse et problem som «ikke kan sies å eksistere»:

Videre i artikkelen kan vi også lese at moskeer i Norge i dag bruker apper og lignende, i stede for bønnerop, for å nå ut til sine medlemmer. Med andre ord, forslagsstiller skal løse et problem som ikke kan sies å eksistere.

Nei, for i liberalistenes gladtilværelse finnes det jo ingen morgendag, gjør det vel?

Likevel har morgendagen allerede innfunnet seg i Sverige. En gang i tiden eksisterte ikke problemet der heller, men i dag raser debatten etter at tankeløse politikere ga Väksjö stormoskè tillatelse til kringkaste bønnerop.

Og det er ikke bare ikke-muslimer/ikke-religiøse som reagerer negativt. Det gjør også muslimer. For er bønnerop egentlig et krav fra eller behov for muslimer flest? Nei. Det er helt åpenbart at kravet om bønneutrop ikke kommer fra vanlige muslimer, men religiøse ekstremistgrupper, fastslår svenskiranske Mojtaba Ghotbi. Han er viseordfører for Forente foreninger for et fritt Iran (FFFI).

Ghotbi legger ikke fingrene imellom:

– Uttalelser fra en rekke politikere og journalister gir følelsen av at demokratiet er under angrep hvis bønneropene blir stoppet. Reaksjonene viser deres naivitet og manglende kunnskap om trusselen som har forvandlet Europa, og ikke minst Sverige, til et stadig mer fruktbart landskap for islamismen, konstaterer han, og peker på at krav som bønnerop er del av islamisters bevisste strategi i Europa.

FFFI har mange muslimske medlemmer, men ser det som sin hovedoppgave å nedkjempe islamsk fundamentalisme i enhver form, skriver Ghotbi. Han understreker at FFFI det siste tiåret har advart flere ganger om at radikal islamisme er den største trusselen mot demokratiet og verdensfreden.

På parti med fundamentalister?

Suksessive regjeringers ettergivenhet og de politiske partienes naivitet og manglende kunnskap om nettopp fundamentalistisk islam, har påført demokratiet stor skade, mener Ghotbi. Han liker utviklingen dårlig: – Vi føler uro. Vi føler oss ikke trygge. Vi har faktisk en følelse av at vi har sett alt dette før, konstaterer han. Det har han til felles med en lang rekke profilerte muslimske samfunnsdebattanter og eks-muslimer, som i årevis har advart om islamismens fremmarsj i Europa. For nærmest døve ører.

For i stedet for å bekjempe denne forferdelig bakstreverske ideologien, har regjeringen de siste årene forsøkt å blidgjøre dens representanter, skriver Ghotbi, og kunne like gjerne snakket om europeiske politikere generelt.

Och i dag när frågan om böneutrop återigen har blossat upp, försöker statsminister Löfven på ett diffust men naivt sätt, att förklara sitt ställningstagande i frågan: ”Om du har ett böneutrop på en plats där ingen störs utav det så är det en sak, men en helt annan om man faktiskt störs och upplever att man bli pådyvlad en religion, då är det nåt annat,”, säger han.

Eller Vänsterpartiet, med en ideologi som i grund och botten är emot religion, som i ett ytterst opportunistisk ställningstagande talar om ”religionsfrihet”.

Eller andra politiska redaktörer som anser att ett förbud mot böneutrop är ”riktat mot en viss religiös grupp” och därmed ”äventyrar vi en av de mest grundläggande principerna för en sekulär och demokratisk stat.”

– Javisst råder det religionsfrihet i Sverige. Vil muslimer gå til sine moskeer og be til Allah og utføre sine ritualer, får de gjøre det. De får passe tidene akkurat som alle andre ved hjelp av sine klokker og mobiltelefoner. Men å spre denne ideologien, som i dag har blitt kapret av bakstreverske fundamentalister, med høytalere, bør forbys både i lov og praksis, avslutter Ghotbi.

Våre venner islamistene kan i alle fall le hele veien til høytalerne. For på denne siden av Kjølen har de ikke bare Den norske kirken i ryggen, men kan visst også regne med Fremskrittspartiets ungdomsparti. Det er bare å gratulere.

Islamistene, vel og merke – ikke Frp og deres velgere.