Anbefalt

Document.no: Dramatisk økning – to av tre partnerdrap begås av utlendinger

Nesten to av tre partnerdrap de siste ti årene er begått av personer som ikke er født i Norge. Antall utlendinger som dreper sin partner eller ekspartner i Norge har økt dramatisk på få år.

«Utlendinger er her definert som personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre, ofte kalt førstegenerasjonsinnvandrere. Denne gruppen utgjør 13 prosent av Norges befolkning, og står altså for over 60 prosent av partnerdrapene.

160 av drapene de siste 18 årene var partnerdrap. Siden drapsraten i Norge synker, utgjør partnerdrap en stadig økende andel av drapene som blir begått i landet», skriver Øyvind Thuestad.

Les hele hos Document.no.