Anbefalt

Arbeidsnytt: OECD med ny rapport om utenforskap blant ungdom i Norge

Nærmere 100.000 unge står i fare for å falle permanent utenfor arbeidslivet, skriver Baard Meidell Johannesen.

OECD har lagt frem en ny rapport om såkalte NEETere i Norge. NEET står for ungdom som er «Not in Education, Employment or Training» – ungdom som ikke er under utdannelse, i arbeid eller praksis. «NEETere øker i antall i de fleste land, og er naturligvis en kilde til bekymring», skriver Baard Meidell Johannesen.

I rapporten kan vi da også lese at ungdom født utenlands har dobbelt så høy sannsynlighet for å bli NEET-ere som de som er født her i landet. Og av den siste gruppen har barn av innvandrere 30% høyere sannsynlighet for NEET-ing enn for det som kalles «majoritetsunge»

Les hele artikkelen hos Arbeidsnytt.no.