æreskultur

Korrupsjon i Politiets Utlendingsenhet

Tilliten innad i Politiets Utlendingsenhet er skakkjørt. Det skyldes utro tjenere med utenlandsk opprinnelse som beskytter "sine egne" og snoker i etterretningsinformasjon, forteller kilder til HRS.

Sent i februar falt det dom i Oslo tingrett. En politimann ansatt i Politiets Utlendingsenhet (PU) ble dømt til betinget fengsel i 15 dager for å ha snoket på «svært personlige opplysninger om flere navngitte personer i politiets registre».

I dommen heter det:

– Han har grovt brutt sin tjenesteplikt fordi han søkte på sentrale personlige opplysninger om en rekke personer og objekter.

Totalt foretok han 69 søk i registre som var utenfor hans tjenestebehov. Dette anses som brudd på taushetsplikten.

Det VG ikke forteller, er at den dømte har utenlandsk bakgrunn.

Utro tjenere

Kilder på innsiden av politiet forteller HRS om økende mistillit blant de ansatte.

Flere utro tjenere på innsiden av eksempelvis PU, har vært suspendert. Alle skal ha utenlandsk bakgrunn. 

-Vi norske, vi tør knapt legge inn informasjon i etterretningssystemet. Skriver man eksempelvis «Butikk, i den eller den navngitte gaten, har ansatte irakere uten opphold i Norge», ja, så alarmeres butikken/den ulovlige – av en med samme landbakgrunn i PU.

«Blod er som kjent tykkere enn vann», legges det til.

Samtidig skal mønsteret i politi-Norge generelt, og i Oslo spesielt, være at personer med utenlandsk bakgrunn ikke rapporterer inn «sine egne» i samme system. 

En kurder fra Irak vil altså legge inn informasjon om for eksempel en somalier eller pakistaner, men ikke om en kurder fra Irak.

Helt andre holdninger

Internt i politiet har det lenge vært mistanke om at lojaliteten til egne familier og miljø står fremst. I tillegg kommer helt andre holdninger enn hva som gjelder i Norge på bordet: For eksempel av typen hvorfor etterforske tvangsekteskap? Kilder forteller at dette mener «mange» norskpakistanske politibetjenter ikke er en sak for politiet.

Har politisk ledelse tenkt å fortsette i samme spor? Aktivt rekruttere folk som tilhører en helt annen mentalitet, koste hva det koste vil? For «mangfoldets skyld»? Og det selv om det fremkommer korrupsjon som denne? Korrupsjon som helst ikke skal komme offentligheten for øret? Har man oversikt og kontroll? Sistnevnte spørsmål er ikke vårt, det kommer fra våre kilder i politiet. Deres svar er nei.

Dette er alvorlig, og det fordrer resolutt handling.