Aktuelt

Ja, nu går alt så meget bedre!

Historisk få lovbrudd i 2017, melder Statistisk sentralbyrå. Det lyder imidlertid langt bedre enn det er grunnlag for.

Statistisk sentralbyrå (SSB) klinker til med gladnyheten «Historisk få lovbrudd anmeldt i 2017» og sikkert som amen i kjerka er det en overskrift som vil bli gjentatt i medier og av ditto begeistrede politikere.

I en tid hvor folks bekymring for kriminalitetsbildet øker, er det lite etablissementet liker bedre enn å tilbakevise den irrasjonelle bekymringen med at tallene tilsier at samfunnet aldri har vært tryggere.

Det er imidlertid misvisende, for SSBs egne tall gir gladoverskriften dårlig dekning.

Kilde: SSB.

Eller det kommer forresten litt an på hva du er mest bekymret for, da. Å få lommeboken eller bunadssølvet ditt frastjålet, at en kar kjører for fort på vei hjem fra jobb, at tenåringer på beste vestkant røker hasj eller å bevitne en fyr som tisser på offentlig plass – eller at du eller dine skal bli utsatt for seksuelle overgrep og vold?

I følge SSB registrerte påtalemyndigheten 318 600 lovbrudd i fjor, og erklærer at det er det «laveste antallet i statistikkens 25-årige historie.»

Dette skyldes i all hovedsak at antallet eiendomstyverier har gått kraftig ned. Sammen med rusmiddellovbrudd, vinningslovbrudd, trafikkovertredelser og ordens- og integritetskrenkelser.

Derimot går antallet anmeldte tilfeller av vold, mishandling og seksuallovbrudd opp. Som for eksempel:

  • Seksuallovbrudd mot barn: 13 prosent økning fra 2016 til 2017, hele 67 prosent økning fra 2014.
  • Voldtekt mot barn under 14 år: 17 prosent økning fra 2016 til 2017.
  • Truende atferd og kroppskrenkelser: 9,9 prosent økning («særlig stor») fra 2016 til 2017.
  • Mishandling i nære relasjoner: 8 prosent økning fra 2016 til 2017. «Betydelig økning» fra 2006.
  • Vold og mishandling: 4,9 prosents økning fra 2016 til 2017.

Selv når SSB tar høyde for befolkningsøkningen, var omfanget av vold og mishandling i 2017 høyere enn i de tre foregående årene.

Oslo og Finnmark er de fylkene som har høyest nivå av anmeldt voldskriminalitet, med henholdsvis 10,8 og 9,7 prosent tilfeller per 1000 innbyggere i 2017, men Akerhus og Trøndelag følger på:

Sammenliknet med året før er Akershus det fylket med klart størst økning av anmeldt vold og mishandling. De 3 500 registrerte tilfellene i 2017 er hele 20 prosent flere enn året før.

Økningene i de to trøndelagsfylkene er også betydelig større enn i de andre fylkene, og endringene i disse tre fylkene bidro til mer enn halvparten av økningen i den registrerte volden for hele landet. Nivået av voldsanmeldelser er fremdeles lavere i Akershus og trøndelagsfylkene enn i landet som helhet.

Greit å notere seg når neste smilende politiker stiller på TV for å forsikre oss om at samfunnet er tryggere enn noen gang.