Islam

Ekstrem-Trine med støtte til nikab

Venstre har fått Høyre og FrP til å gå ned i knestående: Nikabene skal fortsatt få vandre i kantiner og skolers korridorer. Venstre støtter altså islams kulturelle erobringstokt for å ødelegge Vesten. Venstre støtter ekstremislam. Gratulerer!

Det er så absurd at det knapt er til å tro. I utgangspunktet ville Regjeringen totalforby ansiktstildekning i utdannelsesinstitusjoner og barnehager. Så trer Venstre inn i samme regjering, og hva skjer med dette partiet som hevder å ha en så stolt feministisk historie?

Jo, de torpederer det opprinnelige lovforslaget: Nikaber og burkaer skal kun fjernes i undervisningssituasjon. Altså skal disse ekstreme, totalitære, seksuelle plaggene ha full adgang til skolegårder, korridorer og kantiner.

Hvordan kunne FrP akseptere dette?

Prinsipiell? Latterlig!

Venstres nye statsråd, Iselin Nybø, slår alle rekorder hva gjelder mangel på sunn fornuft og logikk. Hun argumenterer for torpederingen av lovforslaget med følgende: Venstre ønsker seg et åpent samfunn!

Debatten om forbud mot ansiktsdekkende plagg har vært reist flere ganger, og et bredt flertall på Stortinget har signalisert støtte til et nasjonalt regelverk som hindrer bruk av slike plagg på universiteter og høgskoler. I forhandlingene om ny regjeringsplattform på Jeløya var det viktig for Venstre å tydelig ramme inn et slikt forbud. Derfor foreslår regjeringen et forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjoner, og ikke et generelt forbud i skoler og utdanningsinstitusjoner slik det ble foreslått i høringsrunden.

Regjeringens utgangspunkt er at Norge skal være et åpent samfunn.

Å maskere kvinner i det offentlige rommet – helt inn på universitet – er altså et åpent samfunn. For Venstre.

Den islamske staten og Venstre

Hvor mange ganger må vi minne Venstre (og andre) om hva dette plagget står for? Hvor mange ganger må vi peke på hvem i Norge som typisk bruker disse plaggene? Enten er de tvunget inn i det, eller de ekshibisjonistisk og bevisst flagger totalitær islam. Som er vår tids nazisme. Nettopp derfor er nikab påbudt uniform hos Den islamske staten. Gir dette ingen bekymringsfulle tanker i Trines hode?

Disse plaggene burde for lengst vært totalforbudt. Det kan ikke være slik i et demokrati som Norge, der kvinner og menns like stilling er en grunnpilar, der menneskers likeverd er det samme, at man aksepterer grotesk uniformering av det offentlige rommet. En uniformering som signaliserer full ideologisk kamp for å styrte det samme åpne demokratiet.

Likestilte Norge er på vei i nedoverbakke. Det er ingen tvil om det. Få bort ansiktsslørene fra hele det offentlige rommet, få bort hijaben fra alle utdanningsinstitusjoner. I Tyrkias landsfaders ånd, Atatürk, som tok landet sitt inn i moderniteten ved nettopp å forby ekstremislam.  Som han sa det om islam i sin tid:

«I nesten fem århundre har disse reglene og teoriene  til en arabisk sjeik, og fortolkningene til generasjoner av late og ikke gode for noenting-prestene, bestemt det sivile og strafferettslige tyrkiske lovverket. De har bestemt utformingen av grunnloven, detaljene i livet til enhver tyrker, maten hans, når han skal stå opp og når han skal legge seg, klesdrakten, rutinene til jordmoren som tar imot barna hans, hva han lærer på skolen, skikkene hans, tankene hans – endog hans mest intime vaner. Muligens kan det ha passet stammer i ørkenen. Det er ikke bra for en moderne, progressiv stat. Guds åpenbaring! Dette er bare lenkene som prestene og dårlige herskere holder folket nede med. En hersker som trenger religion er en svekling. Ingen svekling bør herske.»

Våre tanker går til kvinnene i Iran, som hver dag kjemper mot tvangen om å ikle seg hijab. Kvinner som endog ender i de grusomme fengslene til ayatollaene på grunn av sinn kamp for frihet.

Tilgi Venstre ikke, for partiet vet hva det gjør. Ansiktstildekning er en sentral del av islams politiske og kulturelle erobringstokt mot Vesten. Det er et faktum.

La oss «be til høyere makter» om at Stortinget valser over Venstres vingeklipping av det opprinnelige lovforslaget. Amen.