Islam

– Det er en ny form for apartheid

I en felleserklæring fra 100 fremtredende franske intellektuelle advares det mot den økende islamismen. En av dem er grunnleggeren av Leger Uten Grenser.

– Vi er uenige om det meste, men vi er enige om å uttrykke vår bekymring over den økende islamismen, skriver 100 fremtredende franske intellektuelle og kulturpersonligheter i en felleserklæring.

Den oppsiktsvekkende erklæringen er publisert i Le Figaro, og er underskrevet av personer fra alle politiske leire, herunder grunnleggeren av organisasjonen Leger uten grenser, som i helgen ble brukt som motaksjon mot blomsterhilsene til eks-statsråd Sylvi Listhaug.

Advarer mot islamsk totalitarisme

I erklæringen advarer de uten omsvøp mot at totalitær islam forsøker å vinne frem med alle midler i Frankrike, skriver Kristeligt Dagblad (bak betalingsmur).

– Det er en ny form for apartheid, en omvendt adskillelse, som hevder å sikre de undertryktes verdighet ved å beskytte dem mot undertrykkerne, skriver de 100.

Blant underskriverne finner vi filosofene Alain Finkielkraut og Pascal Bruckner, grunnlegger av Leger uten grenser Bernard Kouchner, journalisten Ivan Rioufol, og forfatterne Yann Queffelec, Fawzia Zouari og Boualem Sansal.

– Vi har meget forskjellige synspunkter, men vi deler frykten for at det franske samfunnets universelle verdier og fellesskap er truet når en del av innbyggerne trekker seg ut av fellesskapet for å leve etter deres egne regler i bestemte bydeler, sier Stéphane Breton.

Breton er en av initiativtagerne til felleserklæringen og arbeider ved det franske instituttet for sosialforskning (EHESS).

De viser til en rekke eksempler hvor både minoritetsorganiasjoner og faglige organisasjoner arrangerer møter og konferanser for «ikke-hvite» under påskudd av å frigjøre etniske og religiøse minoriteter fra flertallets undertrykkelse.

Bekjempe rasisme med rasisme

Videre heter det:

Man foregir å ville bekjempe rasisme med en annen rasisme. Denne oppdelingen vinner frem i det skjulte og det kan virke tilforlatelig, men det er i virkeligheten det våpenet islamismen bruker for å vinne en politisk og kulturell seier.

Erklæringen advarer også mot konsekvensene dette vil få for kvinners rettigheter og for det flertallet av muslimer som ikke slutter opp om radikal islam, men likevel er under press fra fundamentalistene.

– Det er uakseptabelt at det rundt Paris finnes kafeer hvor kvinner ikke har adgang, og at politiet ikke stenger dem, sier Queffelec.

Breton legger til:

– Vi går ikke i detaljer med hvordan islam sprer seg, for eksempel via halal-varer, og vi har ingen konkrete krav, men håper særlig å skjerpe bevisstheten om at trusselen eksisterer. Dette er ikke et innlegg mot islam. Vi snakker ikke om religion, men om en ideologi som fordreier religionen.

Flere muslimske kulturpersonligheter har tilsluttet seg oppropet.

– Det er noe som har flyttet seg i det franske samfunnet når personer på både høyre- og venstrefløyen kan samles om en felles uttalelse om islamismen. Det er utvilsomt et resultat av attentatbølgen mot Frankrike, sier professor emeritus og aktiv debattant hva gjelder verdslighet og islams plass i det franske samfunnet, Catherine Kinzler.

Utviklingen felleserklæringen beskriver er høyst merkbar i samtlige nordiske land, så kanskje våre intellektuelle også skulle begynne å røre litt på seg?