Danmark.ikkevestlige.statistikk

Femdobling av ikke-vestlige siden 1980.