Bokanmeldelser

Bokanmeldelse: Blant kalasjnikover og kolibrier

Helle Merete Brix har begått en bok som handler om terrorofre og som burde være obligatorisk lesning for alle som bør ha en mening om terrorisme.

Det er en tøff bok å lese fra perm til perm, og en blir fysisk sliten av å lese om livene overlevende og etterlatte lever i etterkanten av terrorangrep. Det er ikke vanskelig å forestille seg at forfatteren, som også er en overlevende etter angrepet på Krudttønnen i København i 2015, har opplevd dette som vondt og at boken er et verdifullt stykke terapi også for henne.

I en tid da tiltak mot terror er oppe i den politiske debatten, er det også særdeles viktig å diskutere status når det gjelder alle sider av terrorberedskapen. En ting er aktive og passive sikringstiltak mot faktiske og potente trusler, en annen sak er den mentale beredskapen og – forfatterens poeng – hvordan er livet for de overlevende og etterlatte etterpå? Hvordan blir de ivaretatt? Hva blir gjort? Hva forventer de?

Terrorismens effekt

Terrorisme har, i motsetning til subversjon, sabotasje og spionasje (som metoder for fremmede stater og ikke-statlige aktører benytter på å undergrave mot vårt samfunn) en voldsom ytre effekt på menneskers fysiske og psykiske velvære, både på kort og lang sikt. De langsiktige effektene er forfatterens anliggende, og det som slår leseren er hvor ensomt det må føles for de som har overlevd terrorangrep og andre som har måttet bære sine nære og kjære til graven.

Et fellestrekk er skyldfølelsen. For å ha overlevd. For ikke å ha gjort nok. For ting som ble sagt eller gjort og som en ikke får muligheten til å gjøre om på.

Vestlige samfunns mentale terrorberedskap er ikke underutviklet, men langt fra formfullendt. Denne boken er et skrikende vitnesbyrd om dette. Og den slår på en måte som flere bør ta til seg, uavhengig av hvem man er eller hva man representerer. Som Brix selv skriver:

«Et terrorangrep er en grenseoverskridende opplevelse for de involverte. Den etterlater de berørte parter i samme situasjon som når huset brenner ned. Det er i slike tilfeller at man ser om ekteskapet holder og hvilke verdier som utgjør grunnmuren i ens liv. Og det er her man også kan opplever gleden av å inngå nye forbindelser, å skape nye bånd.»

De overlevende, ikke terroristene

Brix har besøkt flere europeiske land, også Norge og samtalt med overlevende og etterlatte etter massakren på Utøya. Fellestrekkene mellom de overlevende og etterlatte etter 22. juli, Bataclan, Charles Hebdo, London (2005) mv er mange. Menneskers evne til å takle livet etter er ulik, og langtidsvirkningene Brix pirker borti er tankevekkende. Terroroverlevende har en viktig rolle å spille i en tid hvor hashtagen #JeSuis… endres på kartet. Når man ikke er JeSuis- et-eller-annet-sted, er det alltid noen som vil forbli dette og som vil komme videre i livet.

Brix er ikke opptatt av terroristene. De velger tid og sted for sine illgjerninger. Har de foretatt et valg (dette er et viktig, operativt poeng i boken, og er en filleristing av de som mener at fattigdom og dårlig oppvekst fører til at noen utfører terrorangrep!) er potensielle og faktiske ofre dehumanisert. De som overlever er de som fortjener fokus, respekt, omtanke og forståelse for at livene deres er snudd så grundig på hodet som det er mulig. Barn som mister en eller begge foreldre eller andre omsorgspersoner, unge som i formative år endrer personlighet og trenger tett oppfølging for å få livet inn på et slags spor igjen.

På minussiden er «Blant kolibrier og kalasjnikover» er en rotete og uoversiktlig bok som tidvis er for spesielt interesserte. Men den bringer inn et vell av kunnskap som en ikke kan overse. Brix’ blanding av feature, dagbok og rapportering er en annerledes måte å skrive på, og det er også en sterk side, selv om den kanskje ikke oppfyller en del akademiske puristers forventning om inndeling av bøker. Situasjonsbeskrivelsen som vitner til terrorangrepene som skildres i boken slår. Hardt og intenst.

Brix’ bok er en god introduksjon for de som ikke har det hele og fulle overblikk over noen av de verste terrorhandlingene i nyere tid. Den utfordrer tårekanalene og refleksjonen. Det gjorde den i høyeste grad med undertegnede

Helle Merete Brix: Blandt kolibrier og kalasjnikover- om terrorens ofre
Sprog: Dansk
ISBN-13:9788771711103
Sideantal: 375

Boken kan kjøpes her.