Voldtekt: Hvorfor får en 17-åring samfunnsstraff mens en annen på 17 dømmes til fengsel?

En kvinne på 25 år voldtas av 17-åring. Han idømmes over tre års fengsel. Mens barnet "Oda" (12) voldtas av en annen 17-åring som får samfunnsstraff. Hvor er logikken?

Det har falt dom i en voldtektssak i Stavanger. Tre unge menn forlot en moské i Stavanger 10. juni i fjor. I sentrum observerte de en ung kvinne, 25 år, sittende på en benk. Hun takket ja til invitasjon om å bli med hjem til dem «for å høre på musikk».

Samtalen dreide seg etterhvert inn på sex. Hvem av de tre mennene likte hun best? «Hun pekte på den andre kameraten til 17-åringen», skriver Stavanger Aftenblad og Dagsavisen.

Kameraten til 17-åringen tok den unge kvinnen i hånden, sies det videre, og de forsvant inn på et soverom og hadde frivillig sex med ham. Før kvinnen har fått klærne på seg kom 17-åringen inn på soverommet og klarte å voldta henne tross at hun gjorde betydelig motstand. Overgrepet stoppet ikke før kvinnen klarte å spraye 17-åringen i ansiktet med pepperspray.

I retten nektet 17-åringen for å ha voldtatt 25-åringen, men de to andre i boligen som vitnet hendelsen, støttet fornærmede. Dommen i Stavanger tinghus ble på tre år og fire måneder, tross at advokaten protesterte fordi det er vanlig med samfunnsstraff i slike saker når man er under 18 år.

«Odas» tilfelle

Sommeren 2016 ble Oda (ikke hennes egentlige navn) utsatt for grove seksuelle overgrep i en bolig av en 19-årig asylsøker. Hans kamerat på 17 år i samme bolig fulgte opp med å voldta barnet.  De hadde gjennom en tredjeperson lokket jenta til boligen. Oda trodde hun  skulle på et hyggelig treff, spille PlayStation, lytte til musikk, ja, rett og slett kun hygge seg og bli kjent med noen av byens nye innbyggere fra et annet kontinent.

Da tilnærmelsene startet, ga Oda klar beskjed. Til ingen nytte. Den eldste av asylsøkerne på nesten 20 år, tvang henne med seg inn på et rom, låste døren og tvang av henne klærne. Oda protesterte, høylytt, han ble mer hardhendt, og begikk grove seksuelle overgrep mot henne. Overgriperen ble (tilfeldig) avbrutt av en av de andre asylsøkerne. Men det stoppet likevel ikke der. Det endte med voldtekt, gjennomført vaginalt samleie, utført av nevnte 17-åring. Han prøvde også å voldta henne analt, og han tvang henne til å gjennomføre oralsex. 

Vi har lest dommen.

Overgriperne visste Oda var et barn. Oda fortalte nemlig selv hvor gammel hun var før de brutale overgrepene skjedde, samt at hun var jomfru, heter det i dommen.

Les historien til Oda som kun rights har intervjuet.

Hva ble straffen til 17-åringen? To års samfunnsstraff. Etter å ha voldtatt og forgrepet seg på det groveste mot et barn under 14 år, som dertil møter overgriperne på gata i hjembyen, og som har fått betydelige psykiske skadevirkninger av overgrepene.

Erstatningens størrelse

I Stavanger ble 17-åringen ilagt et erstatningskarv overfor 25-åringen på 150 000 kroner. Odas overgriper på 17 år ble ilagt 75 000 kroner i erstatning til barnet.

Det er altså ikke likhet for loven, må man kunne påstå. Det eneste vi finner som kan være utslagsgivende for de ulike tingrettenes avgjørelse, var at i Stavanger tingrett nektet 17-åringen for voldtekt. I Odas tilfelle nektet ikke 17-åringen for seksuelt samkvem. Men han uttalte følgende, som altså retten ikke trodde på:

«Han har og forklart at Oda var med på dette og at hun ikke ytret motstand eller motsatte seg dette slik hun har forklart. (…) Oda var ikke ruspåvirket, og retten fester ingen lit til at XX  sin forklaring om at hun … skal ha tatt initiativ og vært aktiv i forhold til de seksuelle handlingene som ble utført.»

Altså mente retten at også denne 17-åringen løy.