Forskjellsbehandling og diskriminering

Resirkulering av tilbakeviste argumenter

Jeg har lite til overs for Rune Berglund Steen. Dette er en mann som rutinemessig forsøpler det offentlige ordskiftet. Her går det ut over Asle Toje, skriver Simen Sandelien.

«Noe av dette har også å gjøre med at jeg ikke lenger har tålmodighet med folk som er skjødesløse i omgangen med rasisme», skriver Berglund Steen i en kronikk i Dagbladet, og lar det henge i luften at Toje er en slik person.

Det er drøyt.

En bokanalyse

Faksimile fra Berglund Steens kronikk – som altså Dagbladet velger å publisere

Som begrunnelse bruker ikke Berglund Steen en totalvurdering av det brede spekteret objektiv og innsiktsfull analyse som Toje rutinemessig bidrar med. Han trekker frem en helt spesifikk bokanalyse som Toje har gjort. Ikke bare det, men en bokanalyse som Toje skrev med betydelige forbehold om sitt eget syn på svært mange av forfatterens poenger.

Samme bokanalyse som Bjørn Stærk tidligere brukte i et angrep på Tojes «anstendighet» (lenke i Berglund Steens kronikk. red. anm.), og som Toje senere redegjorde for med et forsvar som helt utvetydig klargjør hans posisjon i forhold til alle de grunnløse beskyldningene (se lenker i Berglund Steens kronikk, merk at det er tre artikler det er snakk om:  først ut var Stærk, deretter svarte Toje på Stærks kritikk, så kom Stærk med tilsvar, red. anm.).

Denne redegjørelsen fra Toje kjenner Berglund Steen. Han må ha lest den.

Men han velger likevel å ignorere den.

Resirkulering

Denne formen for resirkluering av tilbakeviste argumenter er noe av det ynkeligste man ser i offentlig debatt.

Det er flaut. Det er svakt.

Spesielt graverende er det fordi det er argumenter som går på integriteten og personlige egenskaper hos den som står anklaget. Fy!

Kaster skam

Berglund Steen fortsetter med sine bevisste misforståelser. Når Toje sier at «flykningstrømmene kan sprenge samfunnskontrakten» får Berglund Steen dette til å handler om Tojes medmenneskelighet.

Dette er vås. Det spiller ingen rolle om Toje personlig er like altruistisk som Mor Theresa eller like egoistisk som Mr. Burns. Hvis Toje gjør er en analyse – fra et fugleperspektiv – av grupper, bånd, relasjoner, økonomi og identitet har det ingen ting med Tojes personlighet å gjøre. Berglund Steen kaster skam på et annet menneske uten å ha noen reell begrunnelse.

Det er ynkelig. Fy!

Jeg mener at Rune Berglund Steen er en av de som må bære aller størst ansvar for rasismen i fremtidens Norge. Hvis han og hans meningsfeller klarer å holde flyktningstrømmene gående så lenge at både kostnader og verdikonflikter blir helt uhåndterlige, er det all grunn til å frykte en eksplosjon av intoleranse og uro. Berglund Steens skylapper vil skape den dystopien han selv hevder han ønsker å bekjempe.

Antirasismen trenger en klokere talsmann.

(Kommentaren ble først postet på Sandeliens FB-side og er gjengitt her med forfatterens tillatelse)