Ytringsfrihet

Kan fengsles for å kalle islam «fascistisk»

Svensk pensjonist tiltalt for hets mot folkegruppe. Dømmes han, er Sverige virkelig ille ute å kjøre.

Denny Abrahamsson (71) trodde islam var en helt «vanlig religion». Så leste han koranen og fikk bakoversveis. Han ble «sjokkert over det hatet som finnes der, kvinneforakten, hat mot vantro. Jo mer islam tar over, jo mer kompromisser vi. Islam er jo en totalitær ideologi, den fører med seg diktatur. Så jeg mener vårt demokratiske system er i fare», sa han til Samnytt.

Abrahamsson postet derfor innlegg på Facebook-gruppen Stå upp för Peter Springare (politimann) om islam. Disse to under her er to av mange som ble anmeldt til politiet, men det er disse to som påtalemakten har valgt å gå videre med, for å prøve å dømme Abrahamsson for hets mot folkegruppe:

 

 

Abrahamsson mener han ikke kritiserer muslimer, men islam. «Jeg hater jo ingen mennesker. Hva jeg hater er ideologi, islam. Man kan jo kritisere fascisme eller nazisme, men hvorfor ikke islam? Hvorfor skal islam ha beskyttelsesstatus?»

Forbrytersk, sier påtalemakten

Påtalemakten, ved Tove Kullberg, har en annen oppfatning. Hun mener innleggene er «forbryterske», men hun spesifiserer ikke hva i innleggene som er det.

«Jeg har gjort en vurdering av innleggene som sådan, og ikke noe spesifikke ord er kriminelle og utgjør hets mot folkegruppe. Senere får tingretten prøve dette.»

I politiavhør ble Abrahamsson spurt om hans syn på muslimer generelt. Noe som muligens var irrelevant? I avhøret står det:

«Denny uppger att han inte har något emot muslimer så länge de inte påtvingar honom deras religion. Religionen är en privat sak för varje ensklid person. Vidare så säger Denny att han inte går till kyrkan då hans tempel redan finns i hans hjärta. Om någon vill gå till kyrkan eller till moskén är det upp till varje person.”

Politibetjenten som avhørte han er selv muslim.

Strafferammen for hets mot folkegrupper er to år. Skulle dette bli resultatet for pensjonisten (sak kommer opp til rettsforhandlinger 19. juni), er det nok mange redaksjoner som må legge om policyen i kommentarfeltene sine.

I Sverige har man ikke kapasitet til å etterforske voldtekt av småbarn. Å gå etter Facebook-kommentarer har man altså kapasitet til. Så er et slik at en del andre av oss ville formulert oss noe annerledes enn Abrahamsson, men hvem har ikke kalt islam for fascisme ved å peke på faktiske tekster tilhørende lovreligionen islam? Hva om Abrahamsson hadde pekt på forfølgelsen av religiøse minoriteter i den islamdominerte verden. Ville det vært «innafor»? Hvis vi tok en meningsmåling i Norge eller Sverige om man skulle prioritere religiøse minoriteter fra disse landene, hva tror man responsen ville ha vært?

Her er Förundersökning och Stämningsansökan.