Innvandring

Afghansk asylsøker voldtok 7-åring massivt, mens Kirken peker på den barmhjertige samaritan

En utvist afghaner (34) fikk hjelp av kirken til å prøve å unnslippe utvisning. Samtidig begår han grove seksuelle overgrep, inkludert voldtekter, mot et jentebarn på syv år. Når kirken konfronteres med det forferdelige den utviste afghaneren har gjort, peker kirkens representant på bibelen og den barmhjertige samaritan.

Afghaneren kom til Sverige i 2013, og fikk avslag på søknad om asyl i februar året etter. Da henvendte han seg til Den svenske kirken og konverterte til kristendommen. Som i Norge er engasjementet for asylsøkere blant prester et velkjent fenomen. Presten Paul Henriksson er en av disse aktivistene. Han prioritert arbeidstid til kampen for at afghaneren skulle få omgjort utvisningsvedtaket, med velsignelse fra kirkelederen sin. Henriksson gikk blant annet aktivt ut i mediene og talte afghanerens sak, som han mente risikerte å bli drept i Afghanistan ved retur dit.

I oktober 2014 får likefullt afghaneren avslag igjen.

Dusinvis voldtekter av liten pike

Men hva skjedde før neste utvisningsvedtak? Jo, mannen ble samboer med en svensk kvinne og hennes seks år gamle datter våren 2014. På høsten fyller piken syv år, og da starter overgrepshelvetet. Det begynner med beføling og finger opp i vagina, og det fortsetter med grove voldtekter. Dette skjer enten når pikens mor er og handler eller er på jobb, inkludert nattevakter. Barnet våkner «et titalls ganger» om natten av at han voldtar henne.

Først når jenta er ni år forteller hun kusinen sin om dusinvis voldtekter. Samtidig truer hun kusinen med at dersom dette blir kjent, vil hun ta livet av seg.

Ifølge jenta hadde hun fortalt moren om overgrepene, noe moren benekter i politiavhør.

Moren husker derimot at datteren ved flere tilfeller ringte henne i panikk hver kveld hun jobbet om natten og tryglet moren om ikke å være alene hjemme med morens samboer. Moren forklarer endog at jenta ble så fysisk dårlig av å være alene med samboeren, at hun kastet opp.

Illustrasjonsbilde HRS/Rights.

Også kusinen slet med mageproblemer. Etter press fra foreldrene bryter hun lovnaden om taushet og forteller om kusinens situasjon. Politiet alarmeres umiddelbart og i desember 2017 tas det ut tiltale mot afghaneren for tre voldtekter av barn og et tilfelle av grovt seksuelt overgrep mot barn. I januar i år forelå dommen på tre års fengsel og utvisning på livstid.

Afghaneren har anket saken.

Les om norske Oda som ble voldtatt av asylsøker.

Den barmhjertige samaritan

Journalist Mattias Albinsson spør presten Henriksson om han føler noen skyld eller moralsk ansvar når han engasjerer seg for at utviste innvandrere skal på opphold og de senere begår grove overgrep.

Han svarer med å berette om den barmhjertige samaritan, en liknelse fra bibelen som handler om å hjelpe den som er i nød og at hjelp iblant kan komme fra uventet hold.

-Det er ikke en persons opphav som avgjør om de er bra eller dårlige men hvordan vi handler mot hverandre. Det er slik jeg tolker den beretningen (fra bibelen), forklarer han og fortsetter:

-Derfor tenker jeg at om det er en person som har bekymringer av ulike slag er det mitt ansvar som menneske, kristen og prest å støtte så godt det lar seg gjøre. Hva som skjer i fremtiden har jeg jo ingen kunnskap om.

Samtidig uttaler presten bekymring for økende islamisme, og at muslimer som konverterer til kristendommen «kjenner seg truet av andre muslimer» (sic!). Afghanistan og Midtøsten har altså etablert seg i Sverige – med ikke minst hjelp av presteskapet der. Nettopp dette påpeker Albinsson overfor denne asylaktivisten, presten.

En helt uskyldig prest

Ser presten således på noen måte at han har medvirket til fremveksten av et nytt svensk samfunn?

-Nei, nei! Det er en politisk beslutning. Nå synes jeg at du går for langt» Sveriges måte å agere på hva gjelder innvandring og integrering ligger langt borte fra hva jeg kan påvirke som individ.

-Jeg sier til de at jeg får et menneske foran meg, og det mennesket kan eventuelt være i en vanskelig situasjon, ha behov for støtte på en eller annen måte. Jeg kjenner det som en kristen plikt å hjelpe den som er i vanskeligheter, enten det mennesket er mann eller kvinne, heteroseksuell eller homoseksuell, kristen eller muslim, har man en plikt å hjelpe.

Noen har større vansker enn andre med grunnleggende erkjennelser…

Afghansk man blev frälst efter utvisningsbeslut – nu dömd för flera våldtekter mot sjuårig flicka.