Æresdrap og æresrelatert vold

Sjokkerende, Venstres Abid Raja? Dette visste du jo meget godt

Venstres Abid Raja sier han er sjokkert over all svindelen med dokumenter som norskpakistanere har holdt på med i snart 50 år. Har han virkelig ikke mer "kulturkunnskap"? Det har vi.

Rundt 60 prosent av alle søknader om familieinnvandring fra Pakistan er regelrett svindel. Dokumenter som legges frem for norske myndigheter er falske, eller dokumentene tilhører ikke vedkommende som søker seg til Norge, forteller en rapport fra ambassaden i Islamabad. Falskneriet legger forholdene til rette for flerkoneri (falske skilsmisser) og tvangsekteskap.

Allerede i 2004 under et møte i Islamabad med den norske ambassadens ledelse, ble vi i Human Rights Service fortalt at vestlige ambassader i landet, estimerte at rundt 60 – 80 prosent av dokumenter som ble lagt frem i søknader om visum til Vesten enten var regelrett svindel, dokumentforfalskning, eller dokumentene var korrekte, men de tilhørte en annen person. Dette nedfelte vi i rapporten «Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn».

Et annet problem er selvsagt den omfattende korrupsjonen i Pakistan, blant annet knyttet til falske dokumenter. Andre ambassader i Pakistan (i tillegg til andre organer som verifiserer dokumenter) anslår at omtrent 60 – 80 % av dokumentene som fremlegges ved ambassadene er falske (side 36).

Pakistan er et av verdens mest korrupte land. Nettopp derfor kunne jeg «gifte meg med Kong Harald» i 1993. Vigselsattesten ble sendt Slottet samme år. Jeg gjorde dette som journalist for å bevise korrupsjonen i landet.

En ny rapport fra ambassaden i Islamabad slår fast at 58 prosent av familie-innvandringssakene er belemret med regelrett svindel, melder NRK Lørdagsrevyen. Vi kan jo således konstatere at dette ser ut til å være en «gledelig» nedgang siste om lag 10 årene, fra 60 – 80 prosent til 58 prosent.

Hele problemstillingen viser den enorme kulturkollisjonen vi ha har levd med siden innvandring fra land som Pakistan startet, fra failed states, mislykkede stater. Det er to diametralt forskjellige verdenen som møtes. Så prøver Venstres Abid Raja å late som om denne svindelen er sjokkerende. Norskpakistaneren bør vite bedre, og det gjør han nok.

Og dersom dette er sjokkerende, trenger vi vel ikke personer som Raja til å være kultureksperter i beste sendetid på NRK?

Hvem drepte Rahila, Abid Raja?

Hvem glemmer Rahila Iqbal-saken? Det var dette dødsfallet i Little Norway i 2005 som Raja slo seg opp på som «kjendis». Han bistod som advokat Rahilas far (og bestefar og sjåfør i Pakistan), som var mistenkt for æresdrap av egen datter. Rahila (20) var en norskfødt sunni-muslimsk jente som trosset familien og giftet seg av kjærlighet med en norskpakistansk ahmadiyya-muslim. Ahmadiyyaene er definert som ikke-muslimer av de sunni-islamske autoritetene (inkludert OIC, paraplyorganisasjonen for verdens islamdominerte land). Hun trosset altså islams lovverk for hvem som kan gifte seg med hvem: En sunni-muslimsk kvinne har forbud mot å gifte seg med andre enn en muslimsk mann.

En norsk politimann fikk endog varsel før Rahila døde at hun ville bli drept.

I den døde kroppen til Rahila i en bil i en elv, ble det funnet beroligende midler og rester av sæd.

 Det ble senere funnet ut at Rahila hadde sovemedisin i blodet da bilen hun satt i havnet i vannet. Det ble også funnet spor som tyder på at hun kunne ha vært utsatt for voldtekt.

Det ligger i sakens natur at særlig sædrestene, hadde det vært interessante å finne avsenderen til.

Så skjer dette: Obduksjonsrapporten forsvant – sånn «helt av seg selv». Vet Raja hvordan dette kunne skje? Sagt på en annen måte: Vet han og hans klient den gang, faren til Rahila, hva det om lag kostet den gang i rupies å bestikke rettsmyndighetene til å «miste» en avgjørende rapport, dertil i en sak som fikk enorm oppmerksomhet i Norge (og Pakistan)?

Eller som en norskfødt kvinne av pakistanske foreldre sa det til oss mens Rahila-saken pågikk i norske medier:

«Er det ikke dette Norge bygger opp til? At det pakistanske miljøet skal få ‘blomstre’ i Norge? Ja, gratulerer, nå har dere klart det. Selv drapskulturen er ‘integrert’. Og tror dere det kan stoppes? Glem det! Dette kan vi.»

Vi har en fyldig samleside om Rahila-saken. Den leser du her.

Saken kom til å koste den norske stat betydelig beløp, som gikk til Raja og stjerneadvokater i Pakistan. Faren slapp unna. Hvordan det står til med Rajas samvittighet i dag, etter det vanvittige mediesirkuset og rettslige korrupte kaoset rundt Rahila-saken, Raja best selv. En ung kvinne «døde». De fleste har nok glemt henne. Vi har ikke glemt, for saken burde være en offentlig verkebyll den dag i dag.

Men ikke fortelle oss at Raja ikke kjenner landet hans familie kommer fra. Jeg kunne altså ordne meg vigselsattest med Kongen gjennom en helt vanlig byråkrat i en annen institusjon enn ekteskaps-registerets kontor. Jeg ba om at det i kontrakten skulle nedfelles at Kongen betalte fire millioner rupies i medgift (den gang en million kroner), og at jeg ikke hadde skilsmisserett. Slik ble det. Hvor mye jeg betalte for svindelen? Ingenting. Det var en ren vennetjeneste. Så enkelt. 

Raja mener Norge må ruste opp ambassaden for å ta juksemakerne. Noen år vel seint, eller hva sier du, Raja?

-Få has på juksemakerne, sier Raja.

Se første innslag i Lørdagsrevyen 13. januar.