Aktuelt

Sjokkerende islam-måling fra Tyskland

Nesten en av tre muslimske elever i niende klasse kan tenke seg å kjempe for islam med livet som innsats. Mer enn hver fjerde elev foretrekker islams brutale straffemetoder overfor homoseksualitet og sex.

Målingen av niendeklassingene ble utført i 2015 og er nå presentert av Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN), skriver Den korte avis. Resultatene er:

  • 29,9 prosent kan tenke seg «selv å kjempe for islam og risikere livet mitt».
  • 27,4 prosent er enig i denne påstanden: «Shariaens islamske lover, som blant annet straffer ekteskapsbrudd og homoseksualitet hardt, er mye bedre enn tyske lover.»
  • 8 prosent synes det er riktig at muslimer kjemper for å danne en islamsk stat i Midtøsten (målingen er altså fra 2015, da Den islamske staten var på sitt sterkeste).
  • 4 prosent sier at muslimer har rett til å bruke terror.
  • 19,8 prosent sier: «Muslimer blir undertrykt verden over; de må gå til motstand med makt.»
  • 18,6 prosent svarer ja på følgende utsagn: «Det er enhver muslims plikt å bekjempe de vantro og spre islam i hele verden.»

Forskerne peker på at svarene både kan preges av overdrivelser og at elevene underslår sine holdninger. Uansett er tendensen skremmende. Ikke minst er dette skremmende opp mot det faktum at den muslimske befolkningen i Nord- og Vest-Europa er ung, og den vokser raskere enn noen annen gruppe. Hva vil fremtiden kunne bringe, må man spørre seg.

Vi never at allerede i 2007 kom det frem urovekkende holdninger blant tyske muslimer. Undersøkelsen «Muslime in Deutschland – Integration, Intergrationsbarrieren, Religion
sowie Einstellung zu Demokratie, Rechstaat und politishreligiös motivierter Gewalt», viste at 47 prosent av tyske muslimer mener at islam er viktigere enn tysk lovverk. Rundt 40 prosent var preget av fundamentalistiske holdninger, definert slik: Et sterkt fokus i hverdagen på religiøse regler og ritualer, samtidig som man distanserer seg fra muslimer som ikke har den samme innstillingen. Islam ble konsekvent fremhevet i positive vendinger, samtidig som Vesten ditto ble nedsnakket. Blant de unge i skolen så man dette mønsteret blant nesten halvparten av de muslimske elevene.

Ja, som ikke minst opposisjonen på Stortinget sier det: Vi må bli flinkere på integrering