Innvandring

Ny Norsk Virkelighet (5): Barnevernet snudde ryggen til alle varslere før Oda (12) ble voldtatt

Vi kan avsløre at Barnevernet ble varslet flere ganger om bråk i boligen der Oda (12) ble utsatt for grove seksuelle overgrep av unge asylsøkere. Dette forteller både eier av boligen der overgrepene skjedde og en nabo.

Sommeren 2016 ble Oda (12) utsatt for grove seksuelle overgrep av to unge asylsøkere fra Øst-Afrika. Dom falt i saken høsten 2017. Den ene på 19 år fikk flere års fengsel, den andre, like under 18 år da overgrepene og voldtektene skjedde, fikk kun samfunnsstraff.

Gjennom samtaler med nabo og boligeier kan vi i dag avsløre at Barnevernets leder i byen der overgrepene mot Oda skjedde (Sør-Norge), var alarmert om uansvarlige forhold i boligen før Oda ble utsatt for overgrepene. Barnevernet valgte aktivt å ignorere varslene. 

Illustrasjonsbilde HRS/Rights.

Les hovedsaken om Oda, Ny Norske Virkelighet: Jente 12 år voldtatt av asylsøkere

Fortvilt boligeier

Eieren av boligen der overgrepene skjedde, forteller at han pusset opp og ombygde en privatbolig nær sentrum av byen. Planen var i utgangspunktet å leie ut til studenter, men etter kontakt med kommunen viste kommunen stor interesse for å bruke boligen til nyankomne mindreårige asylsøkere.

Den er «ypperlig» til å bosette mindreårige asylsøkere, ble det sagt fra kommunalt hold, forteller boligeier. Derfor ble det signert kontrakt mellom eieren og enhetslederen i Barnevernet.

Boligeier stilte allerede før kontrakten ble signert spørsmål ved om de unge (totalt tre personer) skulle bo der alene, forteller han til Rights:

-Nei, de unge skulle ha tilsyn, var svaret fra Barnevernets leder, sier han, og legger til:

-Jeg stilte aktivt spørsmål om kontroll med de unge som skulle bo der. Barnevernslederen svarte at de hadde ansvaret, og alt virket ryddig og greit.

Boligeieren stusset over at Barnevernslederen ikke leste leiekontrakten før han signerte avtalen i påsyn av han selv.

Klager

Dette var tidlig i juni 2016. Det tok ikke mer enn én uke etter at de unge asylsøkerne flyttet inn, før naboer ringte han, forteller han videre. De klaget på «festing og bråk».

-En fra kommunen ble derfor satt til «å megle» mellom naboer og kommunen, sier huseier.

Naboer fortsatte å ringe han og varsle om «kaos» ved boligen, som vi tidligere har avdekket at Barnevernet kun hadde tilsyn med seks timer i uken.

-Jeg spurte dem om hvorfor de ikke setter inn døgnbemanning. Hvorfor lar dere tre unge som ikke har erfaring med å bo uten voksenpersoner bo alene?, forteller boligeier.

Hans bekymring ble imidlertid ignorert av lederen for Barnevernet.

Eieren av boligen observerte selv følgende da han måtte reparere kloakkskade i huset som de unge hadde skyld i: Åtte til ti unge var i leiligheten, åpenbart på en fest, et par av dem var norske jenter på 16 til 17 år, og noen av dem drakk alkohol.

-Jeg ville ha de unge uvedkommende fjernet, men en ansatt i Barnevernet sa at det hadde han ikke mandat til å gjøre: «Vi gjør det vi får beskjed om (fra lederen)», svarte han.

Ifølge boligeier måtte han selv vaske og rydde etter festen og kloakkskaden.

Ignorerte varsler

Etter at en nabo varslet han om slåsskamp nattetid, ba han igjen Barnevernet om å innføre døgnbemanning, eller i det minste at Barnevernet som rutine var til stede i leiligheten fra tidlig kveld til neste morgen. Han ble ikke hørt.

Da beskjeden kom på sensommeren om at Oda var utsatt for grove seksuelle overgrep i boligen, forteller eieren at han ble «helt sjokkert». Han ba Barnevernet om å flytte de unge ut av boligen umiddelbart, hvilket skjedde. Da kunne han også konstatere at blant annet brennmerker på benker, tepper og vegger (etter sigaretter), med mer, ble til en regning til kommunen på nesten 50.000 kroner.

Det fortvilende, sier han, er at han flere ganger ga kommunen beskjed om at det er «galskap» å plassere tre unge menn/gutter i en bolig nær bysentrum – uten å bli tatt på alvor. Han snakket for døve ører. Han understreker dog at ansatte i Barnevernet som han møtte i og ved boligen under de ulike opptrinnene, støttet han. Det var enhetslederen som ignorerte varslene.

-Det er uforståelig for meg at han har den jobben. Han tok ikke ansvar, til tross for at ansatte under han prøvde å få opplegget rundt de unge endret.

Boligeieren understreker igjen dette: «Flere ansatte i Barnevernet reagerte på forholdene», men de fikk ikke gehør fra lederen.

Lederen av Barnevernet karakteriserer han som «helt tafatt».

-Hadde de unge asylsøkeren fått tett oppfølging, så hadde ikke disse overgrepene skjedd. Akkurat det er skremmende, fortsetter han.

Også nabo varslet

Vi har også snakket med en nabo tett på dette huset der overgrepene mot Oda skjedde.

Vedkommende forteller at hun selv varslet kommunen om at «jenter under 18 år» gikk «inn og ut dørene» i huset. Hun både ringte kommunen og informerte kommunalt ansatte som var ved boligen. Heller ikke hennes varsler fikk konsekvenser.

Vi har ikke kontaktet enhetslederen i Barnevernet for kommentar. Årsaken er enkel: Han ga et ikke-svar da vi henvendte oss med generelle spørsmål ikke minst om rutiner knyttet til oppfølging av unge asylsøkere i kommunen. Han viste til «taushetsplikt», hvilket vi mener er et skalkeskjul for å prøve å unnslippe ansvar for tragedien som skjedde med Oda.