Kriminalitet

Kvinne fikk 400 000 kroner i bidrag til seg og syv barn selv om hun bor i Kenya

En kvinne registrerte seg i det svenske NAV-systemet i 2012 og fikk siden det over 400 000 kroner i bidrag til seg og syv barn. Det er bare det at verken hun eller barna og har bodd i Sverige siden den gang. De bor i Kenya. Svenske myndigheter snur ryggen til snusket i angst for "diskriminering".

Dette forteller den uavhengige journalisten Joakim Lamotte. Han ble i fjor høst kontaktet av to ansatte i svenske NAV (Försäkringskassan) som på eget initiativ hadde skrevet en rapport om svindelen. Men ledelsen avviste dem. De fikk beskjed om ikke å «undersøke denne typen saker ettersom det kunne anses som å være diskriminerende», forteller Lamotte (Facebook 29. januar). Lamottes avsløring fikk stor oppmerksomhet på Facebook, men pressetjenesten til NAV ville ikke «uttale seg om det skulle iverksettes tiltak».

Saken døde altså hen. Derfor ble Lamotte nå igjen kontaktet av kilder i svenske NAV, dette fordi de mener at myndighetene aktivt snur ryggen til problemet, og slik ignorerer sløseriet med skattebetalernes penger. Denne gangen har kildene konkrete saker å vise til. Lamotte har fått ut seks konkrete saker som avdekker hvordan folk utnytter fellesskassa.

Kenyaneren med syv barn

«I samtlige saker har foreldre feilaktig fått hundretusener kroner per familie i barnebidrag, flebarnstillegg og foreldrepenger selv om barna eller de selv ikke bor i Sverige

Et tilfelle handler om en kvinne fra Kenya med syv barn. Hun registreres i det svenske sosialsystemet 5. september 2012 og har deretter feilaktig fått 408 238 kroner i bidrag, tross at verken hun eller barna har vært bosatt i Sverige. Av hennes syv barn har ingen vært registrert i svensk skole eller førskole. Skolegangen har i stedet skjedd i Kenya.»

I de sakene Lamotte har gått gjennom snakker vi om over halvannen millioner kroner totalt i feilaktige utbetalte bidrag.

En fri sjel med hjerte for demokrati, velferdsstat og rettsstat.

Man tror jo knapt hva man leser – hvis ikke det var for at vi snakker om det rause Sverige, raus med hele verden på bekostning av ordinære arbeidere og slitere.

Kildene hans sier dertil at dette «bare er toppen av isfjellet». De sier også at «uviljen» hos myndighetene til å gripe fatt i problemet fremdeles er «stor». De tror heller ikke de urettmessige pengene vil bli tilbakebetalt.

Og hva er kildenes motiv? De mener at svenske skattebetalere bør vite hvordan «skattepengene håndteres», forteller Lamotte.

Tror du han har fått svar på henvendelser til rett instans, svenske NAV, i sakens anledning. Riktig, det har han ikke, men han har ikke tenkt å gi seg.

I Norge faller barnetrygden bort når barnet oppholder seg i utlandet i tre måneder eller lengre. Regelen handler ikke minst om å prøve å begrense foreldres muligheter til å holde barna på skole i foreldrenes (ikke-vestlige) opprinnelsesland.