al_ghazali.senter.drammen

Fra innsiden av Landfalløya kapell etter overtakelsen.