Kriminalitet

Asylsøkere får 500 kr ekstra i måneden for ikke å utløse brannalarmen

På asylmottak for enslige mindreårige på Modum måtte brannvesenet rykke ut over 30 ganger i fjor etter at de unge med vilje utløste brannalarmen. Nå belønnes hver ungdom med 500 kroner ekstra i månedslønn ikke å trykke på alarmknappen. Å være drittsekk lønner seg altså, til og med økonomisk

Dette er ingen spøk. Historien skriver seg fra Sevalstunet mottak i Modum for enslige mindreårige asylsøkere. Der bor det 34 ungdommer. Alle skal være under 18 år.

De unge ser ut til å kjede seg i hverdagen og skaper selv «action» ved å trykke på brannalarmen. I 2017 måtte Modum Brannvesen rykke ut over 30 ganger på «unødvendige» oppdrag til Sevalstunet.

Det «brenner» titt og stadig i denne bygningen, skal man tro historikken til brannalarmene.

Hver eneste utrykning på falsk grunnlag har ført til «bot» på 5 000 kr, adressert de som drifter mottaket. 30 ganger 5 000 kr er totalt 150 000 kr i utgifter for i fjor. Denne utgiften håper nå mottakledelsen å kvitte seg med ved å gi hver enkelt ungdom 500 kr ekstra i måneden for ikke å trykke på alarmknappen.

Et apropos: Regnestykket for 34 personer, og 500 kr per stykk i 12 måneder, ender på 204 000 kr i året.

Hvorfor ikke gjøre det motsatte: Å trekke dem i lommepenger hver eneste gang alarmen utløses på falsk grunnlag?

Hva lærer de unge av dette? Tanken går selvsagt til å lage mer kvalme, for så å innkassere ytterligere økonomiske gevinster.

Tror mottakledelsen at dette ville vært reaksjonen i eksempelvis Afghanistan? Kanskje vi skulle tilby ledelsen et kurs i kulturkunnskap, kombinert med sunt folkevett?

Buskeruds representant på Stortinget for FrP, Morten Wold, reagere sterkt på asylmottakets håndtering av problemet. Til Bygdeposten (betalingsmur) sier Wold i dag dette om den økonomiske belønningen av asylsøkerne:

– Det er en tilnærming jeg synes er håpløs. De burde heller pålegges å betale for kostnader knyttet til brannvesenets utrykning når de gang på gang utløser alarmen uten grunn. Dette er meningsløs oppførsel på linje med hærverk, og fullstendig uakseptabelt med tanke på at de lever på den norske velferdsstaten, mener Morten Wold.

Wold mener som vi at de ansvarlige heller burde vært trukket i lommepenger. Han anfører et meget viktig poeng til, nemlig at situasjonen kan gå på helsa løs til alvorlig syke mennesker:

– Brannvesenet i Modum er en viktig del av beredskapen i bygda, både når det gjelder brann og helse. Når de stadig vekk må rykke ut til falske alarmer ved Sevalstunet, svekkes beredskapen. Dersom brannvesenets folk er opptatt med å håndtere en falsk alarm utløst av beboere ved Sevalstunet, vil de kunne bli forsinket til et samtidig tilfelle med behov for akutt helsehjelp – som for eksempel behov for hjertestarter. Det er meget bekymringsfullt og kan få dramatiske konsekvenser for en som er akutt syk.

HRS fikk tips for noen år siden om at ved Tanum uttransporteringsmottak er beboerne generelt så aggressive at man gir dem både gratis sigaretter og tre retters meny for å prøve å holde dem i sjakk. Vi ble videre tipset om at på et sykehjem i Oslo (der vi kjenner en som jobber), får de gamle ikke Marie-kjeks til kaffen. Til det er budsjettene for magre. Derfor får de gamle de rimeligere First Price Maria-kjeksene, som er så seige at de setter seg fast i gommen, sa vedkommende.

Så kanskje vi skulle oppfordre eldre i Norge som lever under forhold verken du eller jeg ville akseptert, om å gjøre ugagn, og også bli voldelige for å få goder (de faktisk fortjener)?

Artikkelen er bak betalingsmur i Drammens tidende i dag 12. januar. Takk til tipser!

Hovedbildet i artikkelen er et illustrasjonsbilde.