Innsparket

The point of no return?

Nei da, fullt så ille er det ikke enda. Det er fortsatt mulig å snu skuta, men det begynner å haste.

Allerede på 1980-tallet fikk vi innprentet at Norge er og vil forbli et flerkulturelt samfunn. Enten man liker det eller ikke. Det kan vi ikke få gjort så mye med, ble det sagt.

Var hele gjengen på Stortinget fatalister?

Norge innførte en såkalt innvandringsstopp i 1975. Likevel skrev Gro Harlem Brundtland at Norge kommer til å bli et flerkulturelt samfunn.

Brundtland (min utheving):« Misnøye mot innvandringen før 1979 skyldes til dels uvitenhet, feilinformasjon og misforståelser.» (…) «Det er helt klart at de sentrale myndigheter har et ansvar her – for å motvirke og forebygge diskriminering og rasisme i befolkningen. Et av virkemidlene er klar, entydig og saklig informasjon og holdningsskapende virksomhet.»

Saklig informasjon fikk nordmenn aldeles ikke. Isteden tok pressen seg av den voksne delen av befolkningen med virkelighetsfjerne fortellinger om det fargerike felleskapet, og de unge håpefulle barna våre ble regelrett indoktrinert i god sosialistisk ånd med «holdningskampanjer» både i skoler, frivillige organisasjoner, idrettslag og fritidsklubber. I dagens Norge er det oppsiktsvekkende hva som blant annet presenteres for barn på NRK Super. Den oppvoksende slekt skal formes i NRKs ånd etter sosialdemokratenes gamle drømmer.

Brundtland: «De voksne generasjoner er alt for fordomsfulle, framtiden ligger i barna og måten vi kan forme dem.» (…) «Skolemyndighetene har påtatt seg et ansvar for at opplysnings- og holdningsdannende virke begynner med barn og ungdom.» (…) «En bred og allmenn opinion mot diskriminerende holdninger og rasisme blir svært viktig. I denne prosessen og bevisstgjøringen er informasjonsspredning et nøkkelord.» (…) «Toleranse ser ikke ut til å være medfødt. Det er nødvendig med betydelig innsats av økonomiske og andre ressurser for å ta igjen og styre den utviklingen mot et flerkulturelt/pluralistisk samfunn som vi er inne i.»

Intet mindre. Et stort takk til Gro Harlem Brundtland og alle politiske broilere etter henne som startet et sosialt eksperiment som mangler sidestykke i historien, uten at de hadde en anelse om hva de snakket om. Konsekvensene lot ikke vente på seg, som Mahmoud Farahmand skrev forleden på Facebook:

«Tenk at du bor i et samfunn hvor de nyankomne og deres barn er to til tre ganger så ofte involvert i kriminelle handlinger enn andre.»

Ja, tenk det, der er vi nå. Danmarks offentlige kriminalstatistikk kan få enhver til å hoppe i stolen. Antallet voldsdømte ikke-vestlige innvandrere ligger skyhøyt over etniske dansker. Det er den statistikken Faharmand referer til.

SSB og særlig Christine Meyer ønsket å legge lokk på tilsvarende statistikk i Norge. Det lyktes henne ikke. Nå fikk vi omsider bekreftet at det samme gjelder her. Særlig er kriminaliteten høy blant personer med bakgrunn fra asiatiske og afrikanske land, og blant personer som har fått opphold i Norge grunnet flukt og familieinnvandring.

Så Brundtland hadde nok rett: Toleranse ser ikke ut til å være medfødt, ikke engang hos innvandrere.