Islam

Reklame for Allah på privat husvegg

Et privat bolighus i Rælingen kommune reklamere for islam på veggen ut mot veien. Dette er fullt lovlig, og viser enda et nytt tegn på den kulturelle revolusjonen i Norge.

Vi kjenner til skilt med «Jesus lever» som kunne lyse mot oss fra husvegger til bedehus. Hvor mange det er igjen av dem, vites ikke (ingen har vel telt verken før eller senere).

Det nye er at en sjiamuslim som er aktiv i såkalt dialogarbeid og også har vært på gjestebud hos Kongen og Dronningen på slottet, har «pyntet» opp husveggen sin ved Lillestrøm med bokstavene «Mashallah». Huseieren er også ansatt av Kriminalomsorgen for å samtale med IS-dømte i norske fengsler, altså forsøke såkalt å avradikalisere dem. Han har studert islam og skrevet masteroppgave om IS-krigere.

Det er fullt lovlig med religiøs «reklame», det vil si det er ikke søknadspliktig så lenge ikke slik «reklame» overstiger tre kvadratmeter, får vi opplyst hos Rælingen kommune.

 

«Mashallah» er for øvrig tittelen på min første bok innen innvandringsfeltet, Mashallah – en reise blant kvinner i Pakistan.

Mashallah er et entydig positivt uttrykk. Det arabiske uttrykket er en velsignende frase ment for å beskytte både ting og mennesker mot det såkalte onde øyet (det «tredje øyet»). Ved å legge til Mashallah i en uttalelse, uttrykker man undring og beundring for skaperverket. Direkte oversatt betyr Mashallah: «Hvilke underverk Allah har ønsket.»

Det skal bli interessant å se om vi vil få en ny trend: religiøs reklame på yttervegger i de tusener av hjem. De som ønsker det, kan eksempelvis føye til «Inshallah» når ønsket formuleres, altså «Hvis Allah vil»… 

Takk for innsender til #fotoprosjektet