Innsparket

Justerte tall og kriminalitet

Norge har fått en svært lærevillig presse. Det er nok ikke mange som nå ikke vet hva aldersjustert kriminaltetsindeks er, for noen synes å tro at den også tryller vekk mye av kriminaliteten?

Erik Stephansen (Nettavisen 13. desember): «Vi vet at det er høyere kriminalitet blant menn enn hos kvinner. Vi vet også at det er høyere kriminalitet blant unge menn enn hos eldre menn. Når vi da vet at mange innvandrerne i Norge er unge menn, er vi nødt til å sammenlikne dem med norske unge menn. Ellers får vi ikke et riktig sammenlikningsgrunnlag.» (…) «Det er selvsagt de justerte tallene vi må bruke i debatten.»

Det er vel riktig nok å benytte aldersjustert indeks hvis vi ønsker et samlet mål for kriminaliteten i en befolkningsgruppe, men hvorfor er det viktig? Akkurat som om det tar vekk problemet og smerten ofrene er påført på grunn av en uansvarlig innvandringspolitikk.

For hvis vi vet – ut fra tallene – at unge menn generelt sett, og særlig ikke-vestlige unge menn, er overrepresentert i kriminalstatistikken, burde det da være en kunnskap som ble del av innvandringspolitikken?

Mange av disse unge mennene er definitivt ikke opplært til å gå i rosetog eller dyrke dialogkultur. Over 75 prosent av asylsøkerne som kom til Norge i 2015 var (unge) menn. Fra Afghanistan kom det mer enn fem menn for hver kvinne. Mønsteret er det samme i de fem landene det kommer flest asylsøkerne fra. Fra dysfunksjonelle stater, mange unge menn til Norge – veldig mange om vi sammenlikner med befolkningen, men slik sammenlikning er vel ikke like nødvendig som aldersjustert kriminalitetsindeks?

Mens menn får oppholdstillatelse i Norge er det kvinner i Iran, Afghanistan, Irak, Somalia og Syria som lider mest mest under det mannstyranniet som menn i de samme landene ikke tar et oppgjør med. Idiotisk, rett og slett. Det ender med at vi i mange tilfeller importerer kriminalitet og nedprioriterer kvinner som lever under ekstrem sosial kontroll i de samme landene. Det er et valg myndighetene har gjort. Kjønnsperspektivet glimrer med sitt fravær i asylpolitikken.

Du får trygghet, beskyttelse, husvære, men allikevel skjer det «utenkelige». Innvandrere og deres barn er overrepresentert i kriminalstatistikken, justert or not.

Og hva med den skjulte kriminaliteten som ikke fremkommer i SSB-rapporten? Er det noen medier som kommenterer det? Vi kan trygt slå fast at den offisielle kriminalitetsstatistikken ikke forteller, diplomatisk sagt, den hele og fulle sannheten om utviklingen på grasrota. Nei, la oss diskutere justerte tall!

Spør politibetjenter og folk flest om hva de mener om justerte tall, hvor viktig de oppfatter «et samlet mål» i møte med kriminalitet. Om hvor mange som gidder å melde en stjålet mobil eller sykkel, som de likevel vet politiet ikke kommer til å løfte en finger for å finne ut av. Er det rart at forsikringene bare blir dyrere og dyrere? Og hvordan går det med oppklaringsprosenten? Politiet gir opp, slutter å nøste opp i saker. Nå er det politiavhør på stedet. Litt god-prat, en advarsel, så blir kjeltringen sluppet fri umiddelbart. Det blir færre anmeldelser og færre vitner som våger å stå frem. Også truslene mot politiet eskalerer og politiet trekker seg unna utsatte områder. De er jo bare mennesker av kjøtt og blod. Hvem orker å utsette seg selv for skyllebøtter og hat i lengden? Eller enda verre: utsette seg selv og kanskje familien for hevnkriminalitet fordi at du utfører jobben din?

Og hva med alle gjengene, som det bare blir flere av? Pøblene som barker sammen i masseslagsmål i Oslo. Det skjer stadig oftere. Som truer andre ungdommer og ilegger dem «bøter» hvis de ikke får det som dem vil, hva med dem? Blir det registrert i kriminalitetsstatistikken?

Så får vi flere rapporter og mer skrivebordspoliti, mange av dem har for øvrig aldri vært i nærheten av å være operativt politi. Det snakkes om handlingsplaner, utredninger, forebygging, dialog og alt annet bullshit som vi vet én ting om: det virker ikke. Samtidig som miljøet blir hardere og hverdagen blir tøffere for en rekke aktører, for eksempel lærere på grunnskolen og videregående skoler. Utviklingen blir underrapportert og ikke registrert. Etterforskningskapasiteten er sprengt.

Men nå jubler deler av pressen for at SSBs kriminalitetsstatistikk ikke er så ille allikevel. Og snart er det jul.