Innsparket

Tiden er ute

Når det i det hele tatt stilles spørsmål ved tilliten til SSB, er tiden ute.

Administrerende direktør Christine Meyer i Statistisk sentralbyrå (SSB) svarte slik da Dagsavisen høsten 2015 på spurte om hva hun var villig til å gå i demonstrasjonstog for:

«Å sikre at vi fortsatt har innvandring til Norge. At vi virkelig trår til og avhjelper flyktningsituasjonen i Europa. Jeg synes det er grusomt med politikere som advarer kommuner mot å bosette mennesker i ekstrem nød.»

Den grusomme hun refererte til er finansminister Siv Jensen.

Under et frokostseminar i regi av Dagens Næringsliv (DN) i 2015, kalte hun innvandringsregnskapet et «sårt punkt».

«Hadde det vært spørsmål om vi skulle gjøre det for første gang mens jeg har vært direktør, ville nok min holdning vært at vi ikke skulle si ja til dette.»

Ektemannen professor Victor Norman sa følgende til DN (2015):

«Vi bør ta imot 100 000 flyktninger. Antallet er langt fra uoverkommelig. Det handler bare om prioriteringer ( … ) ».

«Vi har plass nok; vi har råd til de investeringene det vil kreve; vi har de siste ukene vist at det ikke skorter på nordmenns hjertelag – og på toppen av det hele vil vi i det lange løp selv tjene på å bli litt flere.»

Nå aviser Meyer blankt at ledelsen har lagt politiske føringer for forskningen i byrået. På Politisk Kvarter i dag fortalte hun at hun er en «profesjonell leder», noe hun gjentok flere ganger.

Yeah right. I går ble en rapport om innvandringens konsekvenser, som har vært ferdig siden i mai, hurtig-publisert av SSB.

Nettavisen: «Dette er en uhøytidelig måling for hva leserne i denne saken mener. Resultatet trenger ikke være representativt for gjennomsnittet av befolkningen.»

Har du tillit til SSB under Christine Meyers ledelse?

Ja 4 % (1 939)

Nei 93 % (44 407)

Usikker 3 % (1 589)

Totalt stemmer 48 245

Uhøytidelig eller ikke: Når det i det hele tatt stilles spørsmål ved tilliten til SSB, da er tiden ute.