Skatt: Dumme nordmenn lures til å betale moskeer

Tallene er vanvittige: Nordmenn betaler nesten 10 ganger mer skatt enn somaliere. Slik finansierer vi moskeene deres som kjemper mot Norges verdier.

Finansdepartementet har hentet skattetall hos SSB:

Nordmenn: 112 800 kr i median per snute i året

Tyskere: 104 500 kr

Polakker: 70 800 kr

Pakistanere: 49 000 kr

Irakere: 33 900 kr

Somaliere: 19 900 kr

Dette betyr eksempelvis at en av Norges største moskeer, dominert av somaliere, Tawfiiq Islamsk Senter, finansieres av deg og meg. Moskeen er ikke minst kjent for å være jihadisters tilholdssted, som Profetens Ummah (i sin tid), og er samme moské som Islam Net anbefaler. Det var også i denne moskeen at en ung norsk narkoman kvinne ble giftet bort på telefon til landsforviste Omar Cheblal.  Vi snakker altså om verdier i total motstrid til verdiene Norge er bygd på. De verdiene som gjør at vi er et stabilt velferdssamfunn og derfor tiltrekker oss innvandring fra Afrika og Asia. Mer absurd blir det knapt.

«Alle» forstår at med en økende befolkning fra den islamdominerte verden, ødelegges samme velferdssamfunn. Felleskasse blir tom på sikt.

Tawfiiq har over 6 000 medlemmer og mottar rundt 5,5 millioner i offentlige kroner i året.

Dette er bare én moské. Og dette foregår landet over: Du jobber, du betaler skatt, og myndighetene gir pengene til islamisering av landet.

Dette er slik det norske spleiselaget fungerer, etter Stortingets ønske. Den kristne troen og islam er to like størrelser. Den ene er ikke bedre enn den andre. Ikke prøv å hevde noe annet. Dette er multikulturalisme i et nøtteskall. Det er det såkalte «meningsmangfoldet», som det så søtt heter.

En ny lov for tros- og livssynssamfunn er nå ute på høring. Den legger opp til at kristne fortsatt skal finansiere moskeer. Hvorfor får vi ikke en lov på linje med Danmark, der folkekirkens utgifter dekkes gjennom skatt fra kirkens medlemmer og ved statstilskudd til lønn og bevaringsverdige kirker? Andre trossamfunn får ikke en krone.

Nordmenn er et «merkelig» folkeslag. Vi finner oss i det meste.

I denne lenken fra Stortinget, ligger tallene i excel-ark.