Innsparket

Sinnelagsetikerne

Hvor mange millioner på millioner av barn i verden ville ikke fått et bedre liv i Norge? Skulle vi hentet alle hit? Hvorfor ikke?

Sylvi Listhaug:«Det finnes flere millioner afghanere i alderen 15-18 år. Og det er i utgangspunktet ingenting som skiller ‘oktoberbarna’ fra andre unge i Afghanistan, annet enn at de er her, at vi kan se dem og forstå de er hyggelige folk. Men vi har aldri gitt asyl i Norge fordi du er snill og grei, flink i fotball eller andre ting. Vi gir asyl dersom du behøver beskyttelse.»

Sånn er det med den saken. Dere kan prøver å formidle budskapet videre til sinnelagsetikere. Dem er det mange av i Norge.

Å nedkjempe egoisme kan være vanskelig – hvis det koster deg noe. Å være snill på avstand koster lite. Er du medlem av et sosialistisk politisk parti, er fast giver til humanitære organisasjoner og stiller opp i demonstrasjoner for en god sak, er det fort gjort å bli høy på seg selv. Det gir mening å fremstå som et godt menneske.

Ja, det er ganske lett å være «snill og grei» på avstand.

Anna Lundberg foreslår fri innvandring. Hun bor i et overklasseområde i Malmö, er statlig utreder i Sverige, samtidig som hun er aktiv i Asyl-gruppen i Malmö, hvor hun har fortsatt med markedsføring av gruppen på egen Facebook-konto. Hun ønsker tilbakekalling av eksisterende forskrifter og innføring av tilnærmet fri innvandring fra de landene hvor retur tilsynelatende er vanskelig, som for eksempel Afghanistan.

Alle som følger litt med, vet at det er barn over hele verden som lever under elendige kår på lik linje med afghanske barn, men realitetene preller av som vannet på gåsa for sinnelagsetikerne.

Offentlige betalte asylaktivister som Lundberg bryr seg sjeldent om konsekvensene. Det er bare deilig å være snill så lenge du selv ikke blir rammet av din egen altruisme. «Refugee Welcome» gir tilværelsen en ekstra dimensjon når du lever trygt og god i overklasse områder, hvor det kanskje til tider blir en utfordring å finne seg selv i tilværelsens uutholdelig letthet.

Innvandringen til Norge doblet seg fra midten av 1980 tallet frem til starten av 2000-tallet – og har igjen doblet seg frem til idag. 80 000 har kommet siden 2012.

Innvandringen kommer på toppen av en aldrende befolkning. Statens underskudd øker raskt. Det innebærer ifølge SSBs siste innvandringsrapport at myndighetene må hente inn rundt 50.000 kroner mer per innbygger (200.000 kroner for en normal familie) med vedvarende høyt innvandring fra ikke-vestlige land.

Hvis Listhaug mot all formodning greier å formidle realitetene til sinnelagsetikerne, som gjør det de makter for å la portene stå på vidt gap mot omverdenen, slik at vi kan få på plass en bærekraftig og ansvarlig innvandringspolitikk, at hun klarer å redusere innvandringen på permanent basis i årene som kommer, må nordmenn uansett belage seg på en skatteøkning på rundt 35 000 kroner.

Det handler ikke om å dele. Det handler om å bryte ned – det er et system som tapper land for ressurser som kunne vært benyttet for å hjelpe langt flere.