Terrorisme og ekstremisme

Politiet på Gardermoen bevæpnes

Politiet på Gardermoen bevæpnes. Dette forteller Per-Willy Amundsen på pressekonferansen nå kl 10.

Kriminalitetsbildet har endret seg, den «nye tiden» betyr fast bevæpnet politi – i all uoverskuelig fremtid. Dette er vår konklusjon. Vi ser ikke retrettmuligheter.

Politiets sikkerhetstjeneste, Benedicte Bjørnland, sier PST går inn for fast bevæpning av norsk politi. Begrunnelsen er økt terrorfare og tidsfaktoren. Bjørnland og HRS er altså på linje.

– Utviklingen i jihadistisk terror på europeisk jord har hatt en negativ utvikling. Det er et økt antall hendelser. Vi ser at disse hendelsene forøves mot den generelle befolkningen, med virkemidler som bil, kniv, øks eller skytevåpen, hvor det er nødvendig med rask reaksjon fra politiet for å stanse pågående terrorhendelser, sier Bjørnland.

Dette meldte vi i går.

Et nytt Gardermoen

På pressekonferanse kl 10 i dag, forteller justisminister Per-Willy Amundsen (FrP) at politiet på Gardermoen bevæpnes. Politiledelsen uttrykker klar tilfredshet, ja, «jubel» er ordet som benyttes.

Bevæpningen er midlertidig, tre måneder. Dette handler om at dagens lovverk legger begrensninger for hvor lenge bevæpning kan innføres. 

Justisministeren jobber med å endre lovverket. Det blir nok permanent bevæpning, er vårt tips.

Vi står på terskelen av et voldssamfunn.

SE PRESSEKONFERANSE HOS NRK2 NÅ.