Innsparket

Hvem gråter for voldtektsofrene?

Hvor mange jenter og kvinner er det greit å ofre for en liberal innvandringspolitikk? For hva menes med "å gjøre urett mot mange mennesker fordi noen svært få av dem vil gjøre urett?"

I en offentlig tråd på Kjetil Rolness’ Facebookside, i forbindelse med en kronikk Rune Berglund Steen (RBS) hadde i Dagbladet (med tittelen Ingen gråter for Ullevål Hageby, som var et angrep på Rolness’ meninger i asyldebatten), leverer samme RBS en svarkommentar som lyder:

«Om jeg noen gang tenker på de som er blitt voldtatt av asylsøkere?» (…) «Men det du egentlig sier, er vel dermed at alle asylsøkere og flyktninger bør behandles som en potensiell fare, på grunn av det noen svært få av dem kan komme til å gjøre. Når det kommer en gruppe mennesker med bakgrunn eksempelvis fra krig, vil noen få av dem begå kriminelle handlinger. Så hva mener du vi skal gjøre – kaste ut alle syrere fordi noen få av dem vil gjøre noe galt? (…) «Er det slik at du ønsker å gjøre urett mot mange mennesker fordi noen svært få av dem vil gjøre urett?»

Teksten er skremmende likegyldig og dessuten løgnaktig. «Få» er relativt, og statistikker forteller hvem som er overrepresentert.

Siden SSB ikke liker at folk får kjennskap til tallene for kriminalitet i Norge, tar vi en tur til Danmark. Hos Danmarks Statistik kan vi for eksempel se at i fjor (2016) ble personer med dansk opprinnelse dømt for 36 voldtekter, mens innvandrere ble dømt for 25 voldtekter. Så vet vi jo at det er en del flere med dansk opprinnelse enn innvandrere i Danmark. Av de 25 innvandrervoldtektene var 23 begått av ikke-vestlige innvandrere. Etterkommere ble dømt for fem voldtekter, samtlige av ikke-vestlig opphav.

«Noen» har altså høyere tilbøyelighet for å voldta. Ofrene lider uansett, samtidig som det kan tyde på at voldtekter begått av personer med innvandrerbakgrunn kan være enda råere. Overfalls- og gruppevoldtekter var tidligere et marginalt problem i Europa. Det er det ikke lenger.

Joakim P. Jonasson har gått igjennom 4.000 straffedommer i Sverige (2012-2017) for å finne ut av hvem som er gjerningsmenn i overgrepssaker. 21.093 menn i Sverige er født i Afghanistan. De utgjør 30 prosent av gjerningsmennene. 90 prosent av gruppevoldtekter og 84 prosent av de grove voldtektene er begått av menn utenfor Europa.

Vi tar den igjen: ««Er det slik at du ønsker å gjøre urett mot mange mennesker fordi noen svært få av dem vil gjøre urett?»

Få? Jeg gjentar: Få er relativt. Er det for «få» ofre?

Det ble i 2015 anmeldt 1.408 voldtekter i Norge, en økning på 15 prosent fra året før. Andelen mistenkte gjerningspersoner født i Afrika og Asia utgjorde 25 prosent.

Få?

I 2011, mens vi enda fikk offentlige tall på bordet, viste Oslopolitiets rapport at 22 prosent av anmeldte voldtektsmenn hadde bakgrunn fra Afrika, 12 prosent fra Midtøsten og 19 prosent fra Asia. Det betyr at 53 prosent av de anmeldte voldtektene kom utenfor EU.

Få? Når blir det «mange nok»?

Hva med overgrepene i Køln og andre Europeiske byer? Hva med trakassering av jenter og kvinner i svømmehaller og skoler hvor innvandrermenn fra Afrika, Asia og Midtøstens er overrepresentert?

Hvordan bortforklarer RBS-ene det? Vi vet svaret: Det er sosioøkonomiske faktorer. Men det er uansett fullstendig uakseptabelt. Vi kan ikke ofre innfødte kvinners frihet for å gi plass til unge menn med et forkvaklet kvinnesyn.

Oslopolitiets rapport fra 2010 viste at gjerningsmenn fra en gruppe som utgjorde 17 prosent av befolkningen sto for 46 prosent av voldtektene. Det innebærer en voldtektshyppighet som er mellom fire og fem ganger større hos gruppen av personer fra Afrika, Asia og Midtøsten enn hos befolkningen forøvrig.

Få?

Carl Bildt avviste i fjor at innvandringen i Sverige er et stort problem.

«Sverige er et velfungerende samfunn og vi har hatt fremgang i innvandringspolitikken vår. Det finnes absolutt områder der det er problemer, og det ser vi at det alltid gjør i en overgangsperiode.”

I en overgangsperiode må vi rett og slett akseptere at skandinaviske kvinner blir voldtatt og utsatt for vold på det groveste? Hvilken logikk er det? Eller Fredrik Reinfeldts nylige påstand om at asylpolitikken er som å få barn: «Det som først ser ut til å bli en kostnad, blir ditt livs beste investering.» Det er analyse frakoblet virkeligheten.

Hva det er som er drivkraften bak disse selverklærte godhetsapostlene? Min gjetning: De skjønner de tok feil. Mange av dem som er kommet – og som fortsetter å komme – blir ikke som majoriteten. Disse «få» blir flere og flere, det samme blir ofrene. Bildt og Reinfeldt kan ikke erkjenne at de førte feil politikk for Sverige, og RBS må redde Antirasistisk senter med flere innvandrere og flere påstander om rasisme.

Hvor mange jenter og kvinner synes de samme det er greit å ofre for en liberal innvandringspolitikk? Kan vi få et tall, slik at «få» eller «mange» gir noen mening?

Konsekvensen av dagens innvandringspolitikk er vi setter over styr velordnede, trygge og velstående samfunn. De europeiske velferdsstatenes sammenbrudd blir det uunngåelige resultat på sikt. Det er dét vi gir våre barn og barnebarn – alt for at «noen» skal redde ansikt.