Aktuelt

Bushra Ishaq ansatt på vår kristne høyborg

Bushra Ishaq er ansatt på Menighetsfakultetet. Det kan bli mye spennende islamforskning av dette.

Menighetsfakultetet (MF) i Oslo er vår kristne høyborg som i over 100 år har utdannet prester og forkynnere. Etter vår informasjon er nå Bushra Ishaq ansatt for å forske på religion og samfunn. Målet er at ansettelsen skal munne ut i en doktorgrad for medisineren som har skiftet beite. Ansettelsen er nok et eksempel på at kristen-Norge brøyter vei for islam. Hvorfor konverterer ikke hele ledelsen ved MF med en gang?

Bushra Ishaq på Dagsrevyen 25. februar 2015.

Islam er kvinnefrigjøring

Ishaq ble sist løftet til himmels av Aftenposten med et 14 siders oppslag i forbindelse med bokutgivelse og en spørreundersøkelse der det fremkommer at vi kan legge ned integreringsarbeidet: 97 prosent av muslimer i Norge går nemlig for full likestilling. Muslimske kvinner kan altså leve sine liv akkurat like frigjorte som norske kvinner.

«Islam frigjorde kvinnen lenge før vestlige ideologier ga rom for kvinner. Religionen bærer preg av feminisme, menneskerettigheter og velferdsgoder for kvinner. Med retten til et selvstendig samfunnsengasjement, egen inntekt, arv og ikke minst retten til å være religiøs leder, viser islam til en frigjort kvinne. Det er illustrerende at profetens kone Khadija var en forretningskvinne, og profeten var hennes ansatt.»

Sitatet er fra Morgenbladet i 2007, og trenger vel ingen kommentar. Sitatet står fjellstøtt plantet i egen logiske brist. Farvel opplysningstiden?