Islam

-Vil Hitler grunnlegge en ny islam?

-Hitler er som Muhammed. Stemningen i Tyskland er islamsk; krigslignende og islamsk. De er alle fulle med en vill gud. Dette sa en psykiater på 30-tallet. I dagens Tyskland går du rett i fengsel for å si langt mindre enn dette.

Michael Stürzenberger er en tysk journalist for Political Incorrect. Han har gjort noe av det samme som jeg til gangs gjorde i Islam. Den 11. landeplage: Han omtalte samarbeidet mellom araberne og Hitler om å utrydde jødene. I tillegg la Stürzenberger ut et historisk bilde som dokumenterer det samme samarbeidet og den gjensidige ideologiske gleden mellom Hitler og muftien av Jerusalem og araberne.

Godeste venner: En nazileder og muftien av Jerusalem. Fotoet journalisten republiserte.

Teksten til bildet han postet på Facebook på tysk, lyder slik i engelsk oversettelse:

“The realization that Islam is a fascist ideology was made presentable two years ago by the Egyptian political scientist Hamed Abdel-Samad with his book Islamic Fascism. Even though this was already clear to former British Prime Minister Winston Churchill (“The Koran is the Mein Kampf of the Prophet Mohammed”), but political correctness has long prevented this fact from being openly stated. The Bavarian interior minister Joachim Herrmann has now also jumped on that train and compares Mein Kampf with the warlike announcements of the Islamic state that can be read on the Internet.From there to the Koran is only a small step, which he doesn’t dare yet take. The Süddeutsche Zeitung, in an article on Friday, describes the Nazi pact with Islam and also quotes important statements by Himmler and Hitler. More information at Politically Incorrect.”

Dette er å oppfordre til hat – og dermed straffbart, sier den tyske domstolen.

Jung rett i fengsel

La oss ta et lite historisk tilbakeblikk: Arbeidet til den sveitsiske psykiateren og grunnleggeren av den analytiske psykologien, Carl Jung (1875-1961), har hatt bred innflytelse i både psykiatrien og studier av religion og litteratur. Med friske fraspark ordla han seg slik på 30-tallet:

«Vi vet ikke om Hitler kommer til å grunnlegge en ny islam. Han er allerede godt i gang; han er som Muhammed. Stemningen i Tyskland er islamsk; krigslignende og islamsk. De er alle fulle med en vill gud.»

Vi kan videre sitere den britiske filosofen, matematikeren, historikeren, sosialisten og pasifisten, Bertrand Russel (1872 – 1970), som regnes som en av grunnleggerne
av analytisk filosofi.

«Araberne, selv om de erobret en stor del av verden i navnet til en ny religion, var ikke en særlig religiøs rase; motivet for deres erobringer var plyndring og rikdom heller enn religion.»

Som Russel fortsatte: I «moderne politikk» defineres dette som «imperialisme».

Eller som dansken og den bokaktuelle Lars Hedegaard, sier det til Rights i videointervju du må få med deg: Islam er en «erobringsideologi».

I Angela Merkels Tyskland: rett i fengsel med Hedegaard også.

Mark Twain også

Den store amerikanske forfatteren og humoristen Mark Twain (1835 – 1920), skrev på sin side at når han «undersøker Koranen», vet han at «enhver muhammedaner
utvilsomt er sinnssyk, ikke på alle områder, men i religiøse forhold». Ikke pent sagt overhodet, og ikke en formulering jeg under noen omstendighet ville levert. Poenget er: I buret med Mark Twain as well.

I Angela Merkels Tyskland, rett i fengsel med meg også. Det holder vel med boktittelen: Islam. Den 11. landeplage… 

Det interessante er at når hatpredikanter i islams navn spyr ut sin ondskap og forakt for Vesten, demokrati og ikke-muslimer, da lukker de samme politikerne bak denne ytringspolitikken ørene sine. Hvorfor?

Akkurat det kan komme til å koste oss dyrt de kommende årene. Rights-skribent, Hanni Afsar, ligger også tynt an, meget tynt an.

Her kommenterer Michael Stürzenberger selv domfellelsen.