Halalpølser

Kjøttprodukt merkes med halaltegn for at forbrukerne skal kunne velge eller fravelge halamat.