Integrering og integreringspolitikk

Nekter kvinner med ansiktsslør offentlige tjenester

Quebec i Canada forbyr ansiktsslør både foran og bak offentlige skranker.

Den nye love skal gjelde på skoler, offentlig transport og sykehus, med mer.

– Jeg skal kunne se ansiktet ditt og du mitt, sier provinsens førsteminister Philippe Couillard.

Når kommer forbudet på plass i Norge? Grønland torg, august 2017. Foto: rights.no

Loven skal bedre kommunikasjonen borgerne imellom og øke tryggheten.

Kritikerne mener loven er rettet mot muslimske kvinner. Ja, det er vel ikke andre som dekker ansiktet i det daglige?

Men, loven åpner for «fritak på religiøst grunnlag», melder NTB.