Islam

-Gi millioner til islamister – for dialogens skyld, sier Venstre

Islamsk Råd Norge (IRN) er i fall. Medlemmer trekker seg og danner ny paraplyorganisasjon. Der finner vi totalitære krefter som Brorskapet. De må få statsstøtte i dialogens navn, sier Venstre.

Det hele fremstår som en never ending story. Når vil politikerne bli ærlige overfor hvilke krefter totalitære krefter som vokser frem i Norge? 

Svaret er: Ikke før hovedstrømsmediene våkner.

Muslimsk Dialognettverk

Taktikken er den samme i hele Europa: De organiserte muslimene i sunni- og sjiamoskeer og internasjonale islamske bevegelser (Brorskapet, Milli Görüs, eksempelvis) spiller dialogkortet for alt det er verdt. For hvem kan si nei til dialog? Gjør man det som politiker eller et presumptivt anstendig menneske i en eller annen sekulær organisasjon, fremstår man umiddelbart som ganske ufordragelig.

Men hva skal vi ha dialog om? Med krefter som vil avvikle frihetsverdiene våre. Dialog er å gi og ta. Skal vi virkelig fire på den «hellige» ytringsfriheten grunnet islams «helligheter»? Skal vi ta et skritt tilbake hva gjelder kvinners like stilling med menn? Skal vi vike for krav om at islam/muslimer står over andre rettighetsmessig og derfor skal ha særfordeler? Bønnerom, egne helligdager, segregering av kjønn, klesdrakter, og så bortetter.

Muslimsk Dialognettverk (MDN) har brutt ut av kriserammede Islamsk Råd, som har mistet statsstøtten. MDN består av fem moskeer. Den ene er Brorskapets bastion i Norge, verdens største islamistiske bevegelse, og heter Det islamske forbundet (som driver Rabitamoskeen i Oslo og som står bak en rekke andre moskeer i Norge).

En annen i det nye MDN er Islamic Cultural Centre (ICC). Ideologien her er blåkopi av Det islamske forbundet. Nettopp derfor er historikken slik: Det islamske forbundet (Dif) ble dannet av Basim Ghozlan som i sin tid brøt ut av ICC dominert av pakistanere. Ghozlan kommer fra Jordan. Dif og Rabitamoskeen er derfor antakelig den mest multietniske av Norges store moskeer.

Venstre synes totalitær ideologi er flott?

Styreleder i ICC kommenterer den nye paraplyorganisasjonen slik, i henhold til Vårt Land (betalingsmur):

– Vi skal ha dialog med både myndigheter, religiøse grupper og andre aktører i samfunnet, sier Arshad Jamil, styreleder i Islamic Cultural Center (ICC).

Venstre, ved Abid Raja, er svært fornøyd. Vet ikke partiet og Raja bedre?

Abid Raja (V) sier til NTB at han er positiv til opprettelsen av et nytt muslimsk nettverk.

– Jeg har store forventninger til MND. Jeg håper de vil både være brobyggende og forståelsesskapende. Unge muslimer og storsamfunnet behøver dette, sier Raja som opplyser at Venstre vil gå inn for å en støtte på 2 millioner kroner til MDN i sitt alternative budsjett.

– Norge behøver et slikt muslimsk nettverk, som kan bygge broer og skape dialog. Nå som IRN er fratatt sin statsstøtte, og har utspilt sin rolle, mener jeg det er viktig at det norske samfunnet spiller på lag med dem som tatt kampen og brutt ut av IRN, sier Raja videre.

Vet ikke Venstre bedre? Vil partiet virkelig gi støtte til totalitære islamistiske krefter?

Hvilken kamp skal tas, mener Venstre? Kan partiet peke på en eneste kamp som er tatt fra de totalitære, religiøse kreftenes side som har ganget det frie demokratiet?

Man vet snart ikke hva mer man skal si. Hvor lenge skal spillet rundt totalitære religiøse krefter fortsette? Er det ingen grense?