Islam

Vil forby utdeling av koranen

Sveits vil forby gratis utdeling av koranen. Boken anses som en nasjonal sikkerhetstrussel.

Politiet og militæret i Sveits ønsker av sikkerhetsmessige årsaker å forby gratis utdeling av koranen. Boken anses som en trussel mot nasjonens sikkerhet. Boken gir leserne voldelige tendenser, og kan endog fremme terrorheter det ifølge Newspeek. En gruppe, Les!, deler i disse tider ut koranen gratis i Sveits.

“Der er bekymring for at kampagnen ‘Læs!’ vil radikalisere unge mennesker. Vi ser en forbindelse imellem jihad-rejser til Islamisk Stat og uddeling af Koraner,” advarer Berns Direktorat for Politi og Militær. Kantonen Zürich og Basel har allerede indført restriktioner, der har til formål at bremse uddelingen af Koraner.

Faren ved, at studier af Koranens budskab udvikler voldelige tendenser, er ikke ny viden. En enorm undersøgelse i Tyskland baseret på dybdegående interviews med hele 45.000 teenagere viser, at jo mere man praktiserer islam, herunder koranstudier, jo mere voldelig bliver man.

Årsagen til, at folk bliver voldelige, når de lader sig udsætte for Koranens budskab, skyldes formentlig, at den hellige bog, som 1,4 milliarder muslimer anser som hellig og højeste sandhed, har en lang række påbud om vold, terror og forfølgelse af ikke-muslimer. Dette kan man selvfølgelig ved selvsyn konstatere ved at læse Koranen – men man kan også lade forskerne gøre arbejdet. Det har bl.a. den danske forsker Tina Magaard gjort. Igennem tre år har hun sammen med et hold af assistenter analyseret teksterne hos de 10 største religioner i verden for at se, om de skulle have opfordringer til vold. Forskernes konklusion er klar:

“Islams tekster opfordrer i langt højere grad end andre religioners grundtekster til terror og kamp. Teksterne i islam adskiller sig klart fra de øvrige religioners tekster ved i højere grad at opfordre til vold og aggression over for anderledes troende. Der findes også direkte opfordringer til terror. Det har længe været et tabu i islam-forskningen, men det er et faktum, som man er nødt til at forholde sig til,” siger Tina Magaard.

Forskerne fandt “hundredvis af opfordringer til kamp mod anderledes troende” i Koranen.

Magaards viktige forskning er bredt omtalt i Islam. De 11. landeplage.